Yurtdışı ve Yurtiçi Bazı Varlıkların Türkiye’ye Getirilmesi Hakkında Uyarılar

Yurtdışı ve Yurtiçi Bazı Varlıkların Türkiye’ye Getirilmesi Hakkında Uyarılar,

A-YURTDIŞINDAKİ VARLIKLARIN TÜRKİYEYE GETİRİLMESİ

Bilindiği gibi, 7143 sayılı Yasada ,Yurt dışında bulunan;

  1. Para,
  2. Döviz,
  3. Altın,
  4. Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının,

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından 31 TEMMUZ 2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) Türkiye’deki banka ve aracı kurumlara bildirilmesi ve bu tarihe kadar Türkiye’ye getirilmesi halinde söz konusu varlıklar için vergi tarh edilmez.

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından 30 KASIM 2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) Türkiye’deki banka ve aracı kurumlara bildirilmesi halinde %2 oranında vergi hesaplanır. Hesaplanan vergi, banka ve aracı kurumlar tarafından 31/12/2018 tarihine kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı oldukları vergi dairesine beyan edilerek aynı sürede ödenir. Söz konusu varlıkları Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler bu varlıkları serbestçe tasarruf edebilirler. Bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. Ayrıca, uygulamadan yararlanılabilmesi için; (Bkz: Genel Tebliğ Seri No:3 ekinde yer alan Ek-2 nolu beyanname)

    İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.