YMM Tasdik Raporu ve Teminat Mektubu İbraz Edilmek Suretiyle Yapılan Mahsup Talebinin Vergi İncelemesi Yapılmaksızın Tamime Atıfta Bulunularak Reddedilmesi

Danıştay 4. Dairesi
Tarih    : 18.05.2016
Esas No : 2013/367
Karar No  : 2016/2360

KDVK Md. 32

YMM TASDİK RAPORU VE TEMİNAT MEKTUBU İBRAZ EDİLMEK SURETİYLE YAPILAN MAHSUP TALEBİNİN VERGİ İNCELEMESİ YAPILMAKSIZIN TAMİME ATIFTA BULUNULARAK REDDEDİLMESİ

Yeminli Mali Müşavir tasdik raporu ve teminat mektupları ibraz edilmek suretiyle yapılan mahsup talebinin, ödemelerin mahiyeti ve akdedilen sözleşmelerin kapsamı yönünden vergi incelemesi yapılmadan reddedilemeyeceği hk.

İstemin Özeti: Kamu alacaklarının tahsili amacıyla davacı adına düzenlenen 12.03.2012 tarih ve (…) sayılı ödeme emrinin iptali istemiyle dava açılmıştır. Vergi Mahkemesince; YMM raporu ve ilgili teminat mektuplarının ibrazı suretiyle iade/mahsubu talep edilen katma değer vergilerinin; ödemelerin mahiyeti ve davacıya (…) A.Ş. ile akdedilen sözleşmenin kapsamının ve Kanun ve ilgili Genel Tebliğler karşısındaki durumu ortaya koyacak şekilde yapılacak vergi incelemesi yoluyla iade veya mahsubunun sağlanması gerekirken, böyle bir inceleme

 

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg