YMM Karşıt İnceleme Tutanakları

I-GENEL  BİLGİLER

Bilindiği gibi YMM’ler tarafından tasdik edecekleri belgeler, tasdik konuları ile tasdike ilişkin usul ve esaslar; gerçek ve tüzel kişilerin mükellefiyet şekilleri, iş kolları ve ciroları, döviz kazandırıcı işlemleri, ithalat ve ihracatları, yatırım miktarları ve nevileri ile belgelerin ibraz edileceği merciler esas alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenebilmektedir.

Uygulamada YMM’lerin düzenlemiş oldukları “karşı inceleme tutanaklarının” birden fazla sayfadan oluşması durumunda karşı inceleme tutanağının her bir sayfasının ilgili YMM tarafından imzalanıp mühürlenmesi ve nezdinde karşıt inceleme yapılan mükelleflerinde tutanağın yalnızca  son sayfasında imzasının ve varsa kaşesinin yer alması durumunda, bu şekilde tanzim edilmiş bir karşıt inceleme tutanağına itibar edilip/edilmeyeceği  çoğu zaman vergi dairelerinde sorunların yaşanmasına neden olmaktadır(1).

 

II- MALİYE BAKANLIĞI YAZISI PROBLEMİ BİR ÖLÇÜDE  ÇÖZMÜŞTÜR

Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı’nın TURMOB’a hitaben yollamış olduğu yazıları gereğince YMM tarafından düzenlenen karşı inceleme tutanaklarının birden fazla sayfadan ibaret olması durumunda her sayfanın veya her yaprağın mükellef tarafından imzalanmasının gerekmeyeceği, sadece son sayfasında mükellefin imzasının ve varsa kaşesinin yer alması halinde bu şekilde düzenlenen bir karşıt inceleme tutanağına göre işlem yapılacağı edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre Maliye Bakanlığı’nın söz konusu yazılarının ilgili bölümü aşağıya aynen çıkarılmıştır:

“Bu çerçevede; birden fazla sayfadan oluşan karşıt inceleme tutanağının her bir sayfasının ilgili YMM’ce imzalanıp mühürlenmesi ve nezdinde karşıt inceleme yapılan mükelleflerin de tutanağın sadece son sayfasında imzasının ve varsa kaşesinin yer alması halinde, bu şekilde düzenlenmiş bir karşıt inceleme tutanağına itibar edilmesi gerekmektedir. Bu karşıt inceleme tutanağının bütün sayfalarının mükellefçe imzalanmasına da gerek bulunmamaktadır.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg