Yeni Düzenlemeden Sonra Taşınmaz Satışlarında Vergileme!

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde;
– Taşınmazlar,

– İştirak hisseleri,

– Kurucu senetleri,

– İntifa senetleri,

– Rüçhan haklarının,

satışından doğan kazançlara ilişkin istisna hükümleri düzenlenmekte.

Maddede sayılan şartların sağlanması halinde, kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların % 75’lik kısmı kurumlar vergisinden istisnaydı.

Ancak, 7061 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle birlikte taşınmaz satış kazançlarında uygulanan istisna oranı % 75’ten , % 50’ye düşürüldü. Diğer kıymetler için ise % 75 oranı geçerliliğini korumakta.

Maddenin yürürlülük tarihi kanunun yayımlandığı tarih olan 05.12.2017 olup bu tarihten itibaren taşınmaz satışlarında uygulanacak olan kazanç istisna oranı % 50 olarak dikkate alınacak.

Düzenleme ile aynı istisna maddesinde ikili bir ayrıma gidildi;

  • Taşınmaz  (arazi, tapu siciline ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler) satışlarında % 50,
  • İştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan hakları satışlarında ise % 75,

Oranında satış kazançlarına kurumlar vergisi istisnası uygulanacak. Böylelikle aynı madde de yıllardan beri aynı oranda uygulanan istisna oranı , taşınmazlar ile hisse senetleri açısından farklı orana konu edildi.

Burada temel amaç şirketlerin aktiflerinde yer alan iştirak veya bağlı ortaklıklarının satış ve devirlerinin daha cazip hale getirilmesi olabilir. Bunun en temel örneği tabi ki halka arz yoluyla şirket hisselerinin satışını diğer aktife kayıtlı taşınmazlara göre daha cazip hale getirmek.

Böyle bir amaçla oran farklı olsa bile % 75 ile % 50 oranındaki uygulanacak kazanç istisnasındaki % 25’lik fark büyük rakamlara tekabül edebilir.

Konu kurumlar vergisi açısından değerlendirilmekle birlikte; bir taşınmazın değişik kişiler ve yöntemler ile değişik zaman diliminde satılması durumunda ciddi vergileme farklılıkları bulunmaktadır. Konuyu bu açıdan da özetlemek için aşağıdaki tabloda aynı gayrimenkulün;

  • Kurum aktifinde 2 takvim yılından az yer alan taşınmaz (veya aktifinde taşınmaz yer alan şirket hisselerinin ana şirketçe) satılması,
  • Kurum aktifinde 2 takvim yılından fazla yer alan taşınmazın (satış 5 Aralık 2017 sonrası) satılması,
  • Kurum aktifinde 2 takvim yılından fazla yer alan taşınmazın (satış 5 Aralık 2017 öncesi) satılması,
  • Aktifinde taşınmaz yer alan şirket hisselerinin ana şirketçe (Hisse senetleri 2 takvim yılından fazla aktifte) 5 Aralık 2017 sonrası satılması,
  • Taşınmazın şahıs adına alımından itibaren 5 yıldan fazla kalması ve 5 yıldan sonra satılması,
  • Taşınmazın şahıs adına alımdan itibaren mülkiyetinde 5 yıldan az kalması ve 5 yıldan önce satılması,

 

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

0262 606 05 41

üzerinden ulaşabilirsiniz veya

Online Mesaj Gönderebilirsiniz 

Hemen Mesaj Gönder

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönderebilirsiniz: https://m.me/versavorg Mükellef Kriz Hattı: 0262 606 05 41