Yansıtma Faturalarında Damga Vergisinin KDV’ye Tabi Olup Olmadığı Hususu

Damga Vergisi Kanunda son dönemlerde yapılan değişikliklerle birlikte suret ve nüsha ayrımı da önem kazanmıştır. Kanunun 1. maddesinde, kanuna ekli (I) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu hükmü yer almaktadır. Kanunun 5. maddesinde ise bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshasının ayrı ayrı aynı miktarda veya nispette damga vergisine tabi olduğu açıklanmıştır.

Yine, kanuna ekli (I) sayılı tablonun “IV-Makbuzlar ve Diğer Kağıtlar” başlıklı bölümünün 3 nolu fıkrasında, tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1.00 TL’den fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özel, suret ve tercümelerinin maktu damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.(12)

Bu hükmün uygulanmasında “nüsha ve suret” ayrımı duraksama yaratmış olup, bu duraksamanın giderilmesine yönelik Maliye Bakanlığı 2010/1 sayılı Damga Vergisi Kanunu Sirküleri’ni yayımlamıştır.(13)

Söz konusu sirkülerde de ifade edildiği üzere; “Damga Vergisi Yasası uygulamasında aynı hüküm ve kuvveti haiz olmak üzere birden fazla düzenlenmiş ve taraf/taraflarca ayrıca imzalanmış olan kâğıtların her biri nüshadır. Bu kapsamda nüshalar, belli bir hususu ispat ve belli etmek üzere müstakilen ve aynı zamanlarda farklı mekânlarda ibraz edilebilen mahiyette olan kâğıtlardır.

Suret ise aslında bulunan ibarelerin aynısını taşıyan, fakat aslında bulunan imzaları taşımayıp, aslına uygun olduğuna ilişkin onaylayanın imzasını ve kaşesini ihtiva eden kâğıtları ifade etmektedir. Taraf veya taraflarca düzenlenerek imzalanmış, diğer bir ifadeyle hukuken tekemmül etmiş bir kâğıdın usulüne uygun olarak çıkarılmış, ancak taraflarca ayrıca imzalanmamış örnekleri surettir.

 

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg