VIP Tecil…

Vergiye uyumlu mükelleflere daha önce yüzde 5 vergi indirim avantajı getirilmişti. Her ne kadar beklentilerin çok altında olsa da özellikle düzenli vergi ödeyen mükellefler için hatırı sayılır bir gelişme idi.

Şimdi ise yine vergiye uyumlu mükelleflere özel tecil uygulaması düzenlendi. 27 Mayıs 2017 tarihli resmi gazetede yayımlanan 7020 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda ve bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun ile söz konusu düzenleme de yürürlüğe girdi.

Düzenlemeye göre; vergi, resim, harç ve cezalar ile bu alacaklara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammının vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş olmak ve belirli şartları taşımak koşuluyla vadesi bir yılı geçmemiş alacaklar, Maliye Bakanınca 36 ayı geçmemek üzere faiz ve teminat alınarak tecil edilebilecek. Düzenlemeden yararlanabilmek için mükellef aşağıdaki şartları taşımalı:

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg