Verginin Tebliği

V.U.K’nun 21. maddesine göre, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellef veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir.

 

Vergi tarhı sonucu ortaya çıkan vergi, tarhiyata muhatap olanlara tebliğ edilir. Yasal süresinde vergi mükellefi veya sorumlusuna bildirilmeyen işlemler hukuki sonuç doğurmazlar. Tebliğ edilen evrakta usul ya da şekil hatası yapılmamasına özen gösterilmesi son derece önemlidir.

 

Esasa Müessir Olan ve Yapılan Tebligatı Geçersiz Kılan Şekil Hataları 

a-) Vergi mükellef veya sorumlusunun ad ve soyadına yer verilmemesi,

b-) Tebliğ evrakında, vergi türünü hiç belirtilmemiş olmaması,

c-) Tebliğ evrakında, vergi mahkemesine dava açma süresinin gösterilmemesi,

d-)Tebliğ evrakının yetkili olmayan bir makam veya kişiler tarafından düzenlenmesi,

e-) Vergi ve ceza ihbarnamelerine, vergi inceleme raporu, takdir komisyon kararının eklenmemiş olması,

Tebliğ evrakında yukarıda sayılan esasa ilişkin şekil hataları yapılması durumunda, yapılan tebliği hüküm ve sonuç doğurmaz ve tebliğ yapılmamış sayılır.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg