fbpx

Makaleler

Vergiden Kaçınmak İçin Kıbrıs’a Giden Firmalar

Vergiden Kaçınmak İçin Kıbrıs’a Giden Firmalar , 31.01.2018 tarih ve 30318 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 17 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 3 nolu KDV Beyannamesi hayatımıza girmiştir.

KIBRISTA DOMAIN VE REKLAM DANIŞMANLIK HİZMETİ VEREN FİRMALAR POTADA

Söz konusu yeniliğin daha çok amazon.com, alibaba.com, aliexpres.com gibi şirketleri ilgilendirdiği sanılmıştı. Oysa ki, tebliğin 2.1.2.1.2 kısmında bu beyannamenin konusunun Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetler olduğu çok açıktır.

Dikkat ederseniz mal teslimi yoktur, hizmet tesliminden bahsedilmektedir. Bu da akla ilk olarak Türkiye’de KDV ödememek için Kıbrıs’a giden ve elektronik ortamda gerçek kişilere domain hizmeti, web tasarım, yazılım hizmeti veren şirketleri akla getirmektedir.

TABELA ÜZERİNDE MERKEZ ADRES KIBRIS ANCAK ASIL FAALİYET İSTANBULDA

Dikkat edilirse, son dönemlerde özellikle de domain ve web tasarım alanında Kıbrıs mukimi firmalara ait faturaların arttığını rahatça söyleyebiliriz. Özellikle domain ve yazılım hizmeti ile danışmanlık hizmeti veren şirketler Kıbrıs’ta göstermelik bir merkez kuruyor, İstanbul’da ise asıl çalışma ofisi veya irtibat ofisi ya da şube açmak suretiyle faaliyetlerine yine Türkiye’de devam ediyorlar.

Ödemeler ise bu şirketlerin Türkiye’de açtıkları banka hesabına yapılmakta bir başka deyişle yurt içine yapılmaktadır.

DEVREDEN KDV’Sİ OLAN ŞİRKETLER 2 NOLU BEYANNAME VERMEYE DEVAM EDECEKLER

Türkiye’de mukim olup bu şirketlerden hizmet alan firmalar, almış oldukları hizmete istinaden dış yüzde ile hesapladıkları KDV yi hem indirim konusu yapıyorlardı hem de 2 nolu KDV Beyannamesi ile beyan edip ödüyorlardı.

Devreden KDV si olan firmalar için bu oldukça haksız bir durumdu. Karşı firmanın ödemesi gereken KDV’yi Türkiye’de mukim firma ödüyor ve bunu indirim konusu yapamıyordu. Yani, devreden KDV si olduğu için 1 nolu beyannamede yapılan indirim ödenecek KDV’yi hiçbir şekilde azaltmıyordu.

Bu durumda olan birçok şirket, tebliğin ilk çıktığı günlerde rahat bir nefes alacaklarını düşünürken gelişmeler beklentilerin aksine gerçekleşti. Çünkü 3 nolu beyanname vermek zorunda olan şirketler katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere verdikleri hizmetler için 3 nolu beyannameyi vereceklerdir. Hal böyle olunca, Türkiye’de mukim olup bu şirketlerden hizmet alan vergi mükellefiyeti bulunan GERÇEK VE TÜZEL kişiler, almış oldukları hizmete istinaden dış yüzde ile hesapladıkları KDV yi 2 nolu KDV beyannamesi ile vermeye devam edeceklerdir. Bir de bu şirketlerin devreden KDV’si varsa yurt dışı firmadan hizmet almanın maliyeti oldukça yüksek olacaktır.

MALİYE BU DURUMUN FARKINA VARIP 3 NOLU BEYANANMEYİ ÇIKARDI

Maliye İdaresi, Kıbrıs’ta bu amaçla kurulan şirket sayısının hızla arttığını fark ettiği için yakın bir zamanda 3 nolu KDV Beyannamesini çıkardı. Hal böyle olunca, bu firmaların birçoğu merkez adreslerini tekrar Türkiye’ye taşıyabilir.

 

Kaynak: E. Öğretim Görevlisi-KGK Bağımsız Denetçi  Koray Ateş  www.MuhasebeTR.com

VERGİ MÜKELLEFİ SAVUNUCULARI DERNEĞİ
Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Detaylı Bilgi İçin: 0850 304 95 42 veya 0216 606 08 10