fbpx
Perşembe, 4 Haziran, 2020
Vergide Zamanaşımını Durduran ve Kesen Haller Nelerdir?

Vergide Zamanaşımını Durduran ve Kesen Haller Nelerdir?

Vergide Zamanaşımını Durduran ve Kesen Haller Nelerdir?

6183 sayılı AATUHK’nun 102.maddesinde tahsil zamanaşımı düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre, tahsil zamanaşımı, hukuken amme alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren (5) yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. Para cezalarına ait hususi kanunlardaki zamanaşımı hükümleri saklıdır. Zamanaşımından sonra mükellefin rızaen yapacağı ödemeler kabul olunur.

Tahsil zamanaşımı bazı durumlarda durmakta, bazı hallerde ise kesilmektedir. Aşağıda tahsil zamanaşımını durduran ve kesen haller kısa kısa izah edilecektir.

Vergide Zamanaşımını Durduran ve Kesen Haller Nelerdir?
Vergide Zamanaşımını Durduran ve Kesen Haller Nelerdir?

Uygulamada Vergi Daireleri, tahsil zamanaşımını dikkate almadan mükelleflerin yapmış olduğu bütün ödemeleri kabul etmektedirler. Oysa ki zamanaşımı olgusu üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Zamanaşımı söz konusu ise mükellefin bu dosya borcunu ödeme yapmaması gerekir. Vergi Daireleri her 5-6 yılda bir takip dosyalarını gözden geçirip, tahsil zamanaşımına uğramış alacakları silmesi gerekir. Özellikle, 01.08.2009 tarihinden önce tahakkuk etmiş özel usulsüzlük cezalarını artık silmesi ve terkin etmeleri gerekmektedir.

Zamanaşımının bitmesine kısa bir süre kala idare memurları marifetiyle cebinden sembolik miktarlarda paralar mükellef adına ve hesabına yatırılarak zamanaşımı uzatılmamalıdır. Nitekim konuyla ilgili emsal bir çok Danıştay kararları bu uygulamaların yanlış ve hukuka aykırı olduğunu ortaya koymaktadır.

1.Tahsil Zamanaşımını “Durduran” Haller NELERDİR

6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (AATUHK) 104.maddesine göre Tahsil Zamanaşımını Durduran Haller aşağıda sıralanmıştır.

a- Borçlunun yabancı memlekette bulunması,

b- Borçlunun hileli iflas etmesi,

c- Borçlunun terekesinin tasfiyesi dolayısıyla hakkında takibat yapılmasına imkan olmaması.

Yukarıdaki nedenlerin kalkmasından başlayarak, önceden başlamış olan zamanaşımı, kaldığı yerden devam eder.

2.Tahsil Zamanaşımını “Kesen” Haller NELERDİR

6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (AATUHK) 103.maddesine göre Tahsil Zamanaşımını Kesen Haller aşağıda sıralanmıştır.

a- Ödeme,

b- Haciz tatbiki,

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

0262 606 05 41

üzerinden ulaşabilirsiniz veya

Online Mesaj Gönderebilirsiniz 

Hemen Mesaj Gönder

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönderebilirsiniz: https://m.me/versavorg Mükellef Kriz Hattı: 0262 606 05 41

Vergi Mükellefi Savunucuları