fbpx

Makaleler

Vergide Zamanaşımı ve Mükellefin Haberi Olmadan Hesabına Yapılan Ödemeler

Mükellefin Haberi Olmadan Hesabına Yapılan Ödemeler ,zamanaşımının kesilmesine yönelik zaman zaman mükellefin bilgisi dışında ödemeler yapılarak borç zamanaşımına uğratılmamaktadır. Oysaki, amme borcunun zamanaşımına uğratılmaması için vergi dairesi tarafından yapılan cüz’i ödemeler zamanaşımını sürekli uzatmaktadır. Böylece, amme borcu hiçbir şekilde zamanaşımına uğramaz hale gelmektedir.

Bilindiği gibi, 6183 sayılı kanunun 102. maddesine göre amme alacağının vadesini rastladığı takvim yılını eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içerisinde tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrayacağı belirtilmiş olup, yine aynı yasanın 103. maddesinde zamanaşımını kesen nedenler tahdidi olarak sayılmış, “ödeme” ve “ödeme emri” tebliği halleri bu nedenler arasında gösterilmiştir.

Somut bir olayda, 2001 yılı 11. dönemi ve yine 2002 yılı 1. dönemi ile ilgili tahakkuk eden ancak ödenmeyen şirketin amme borcu nedeniyle şirket adına ödeme emirleri düzenlenip ilanen tebliğ edildiği halde ödeme yapılması üzerine, yapılan malvarlığı araştırmaları neticesinde şirketin haczi kabil mal varlığına ulaşılamadığından uyuşmazlık konusu dönemde yönetim kurulu üyesi olan davacı adına dava konusu ödeme emirlerinin düzenlenip, tebliğ edildiğinin anlaşılmıştır.(1)

Bunun üzerine olayı yargıya yansıtan şirket ortağının açtığı davada; mahkeme tarafından verilen karar ve gerekçesi aşağıda olduğu gibidir:

“…..

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

 

VERGİ MÜKELLEFİ SAVUNUCULARI DERNEĞİ
Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Detaylı Bilgi İçin: 0850 304 95 42 veya 0216 606 08 10