Vergide Müteselsil Sorumluluk ve Uygulamada Sıkça Rastlanılan Örnek Olaylar

I.GENEL OLARAK

Vergiler, geçmişten günümüze kamu giderlerini karşılamak için uygulanan en etkili maliye politikası aracıdır. Vergiler, 1982 Anayasası’na göre “ödeme gücü”ne göre mükellefler tarafından ödenmektedir. Vergi Usul Kanunu’nun 8.maddesine göre “mükellef” tabiri hem vergi mükellefini hem de vergi sorumlusunu kapsamaktadır. Bu maddeye göre vergi mükellefi “Vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden(düşen) gerçek veya tüzelkişidir. “Vergi sorumlusu ise, “Verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir.” Yine aynı maddede de vergi kanunlarıyla kabul edilen haller müstesna olmak üzere, mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna ilişkin özel mukavelelerin vergi dairelerini bağlamayacağı belirtilmiştir.

Vergi sorumlusu asıl vergi mükellefinin yerine mükellefiyetle ilgili vergi kesme, beyanname verme, fiş veya fatura düzenleme gibi ödevleri yerine getirmek zorundadır. Ayrıca vergi kanunlarında yukarıda belirtilen vergi sorumluluğu dışında “müteselsil (zincirleme) sorumluluk” da düzenlenmiştir.

  1. MÜTESELSİL SORUMLULUK:

Müteselsil sorumluluk; “zincirleme sorumluluk”, “müteselsil borçluluk”, “zincirleme borçluluk” şeklinde de ifade edilmektedir.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg