Vergide İlan Yoluyla İle Tebligat Nedir?

vergilendirme ilgili olup, hüküm ifade eden bütün vesikalar tebligata yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlularına, Limited şirket müdürlerine, Limited şirket ortaklarına, anonim şirket ortaklarına, anonim şirket yönetim kurulu üyelerine yazılı olarak tebliğ edilebilmektedir.

Öte yandan, 7201 sayılı Tebligat Yasasının 51. madde hükmüne göre mali mevzuları ilgilendiren tebliğlerin kendi yasalarında açıklık bulunmayan hallerde tebligat yasası hükümlerine göre yapılabileceği belirtilmektedir. Başka bir ifade ile, 213 sayılı VUK’a göre yapılamayan tebligatların 7201 sayılı Tebligat Yasasına göre yapılması mümkün bulunmaktadır.

Ayrıca hukukumuzda, vergilendirme işlemleri ile ilgili olarak e-tebligat yöntemi de ihdas edilmiş bulunmaktadır. E-tebligat yani elektronik ortamda tebliğ şekli VUK md.107/A hükümlerine göre düzenlenmiştir.

213 sayılı VUK’nun 21. maddesinde tebligatla ilgili hususlar düzenlenmiştir. Normal koşullarda mükellefin bilinen adreslerine 213 sayılı VUK’nun 93. ila 109. maddelerinde yer alan hükümlere göre tebliğ işlemi yapılmaktadır.

Vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden bütün belgeler, mutlak surette vergi mükelleflerine veya ceza muhataplarına tebliğ edilmelidir. 213 sayılı VUK md.93 ila 109. maddelerine göre tebliğ yapılamayan durumlarda, “ilanen”  tebliğ yöntemi kullanılacaktır. İlan yoluyla yapılacak tebligatlar, posta ile kapalı zarf içerisinde tebliğ yapma olanaklarının tükenmesi hallerinde başvurulabilir.

Türkiye çapında “adrese dayalı” sayımlar nedeniyle TC kimlik numaralarına dayalı adres sistemi oluşturulmuştur. Bu ortak havuz sayesinde tebligatların kolaylaşmış olacağını söyleyebilir. Vergisel tebligatların PTT kanalıyla yapılması mümkün olmakla beraber, vergi dairesi bazı tebligatları kendi memurları eli ile (yoklama, icra, tahsildar memurları eli ile) yaptırabilir.

İlan yoluyla tebliğ yöntemi başlıca şu hallerde yapılabilmektedir.

a) Vergi veya ceza muhatabının adresinin vergi dairesi tarafından hiç bilinmemesi durumunda,

 

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg