Vergi Uyuşmazlıklarında Çözüm Yolları

-Uzlaşma İdare nezdinde çözüm yolu

-Yargısal çözüm

UZLAŞMA

-Tarhiyat Öncesi Uzlaşma

-Tarhiyat sonrası uzlaşma

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma

01 Ekim tarihinden sonra başlayan inceleme dönemi zaman aşımına uğrayacak yılı kapsaması durumunda tarhiyat öncesi uzlaşma bulunmamaktadır. Özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşmada uzlaşılabilir.

 Cezalı tarhiyatın 3 kat yapıldığı durumlarda her türlü uzlaşma yolu kapalı

 Vergi ziyaı cezalarında hem tarhiyat hem de tarhiyat sonrası

 Uzlaşma yönetmeliği gereği uzlaşma tarihi en az 15 gün sonrasına verilebilir. Ancak mükellefin yazılı rızası ile 15 günden az süre verilebilir.

TARHİYAT SONRASI UZLAŞMA

Tek fark özel usulsüzlük cezaları kapsam dışında Dikkat edilmesi gereken vergi dairelerinden gelen bazı öuc ihbarnamelerinde uzlaşılabileceği yazabiliyor kesinlikle bu durum vergi dairesinin dikkatsizliğinden kaynaklanmaktadır.

UZLAŞMA SONRASI

Uzlaşmaya varılmış ise uzlaşmanın vaki olduğuna dair tutanak imzalanır vergiler tahakkuk ettiği tarihten itibaren 1 ay içinde ödenir. Uzlaşma teklifine hemen cevap veremeyebiliriz bunun için ara talebinde bulunabileceği gibi yazılı olarak da cevap verilebilir. Uzlaşılmamış ise uzlaşmanın vaki olmadığına dair tutanak tutulur. Bu durumda tarhiyat öncesi uzlaşma ise yargısal süreç için ilgili vergi dairesinin ceza ihbarnamelerini tebliği beklenir.

 Tarhiyat sonrası uzlaşmada uzlaşma vakii olmadığı şekline tutanak tutulmuş ise yargısal süreç için ek 15 gün süre başlamış olur

İDARE NEZDİNDE ÇÖZUM YOLU

VUK da vergi hatası olarak nitelendirilen belirli uyuşmazlıkların idare nezdinde barışçıl yolla çözümüdür VUK 116 vergiye konu hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır. VUK 126 vergi hataları tarh ve tahakkuk zaman aşımı içinde düzeltilebilir.

Vergi hataları mükellefin yazılı başvurusu ile düzeltilebileceği gibi idarece durumun farkına varılması ile resen de yapılabilir. VUK 117 Hesap hataları VUK 118 Vergilendirme hataları.

Vergi hatalarının düzeltilmesi dava açma süresi içinde başvurulması ile dava açma süresi işler. Bizim önerimiz dava açma süresi içinde aynı zamanda da dava açmak Dava açma süresi geçtikten sonra düzelteme talep edilmiş ve idarece red edilmiş ise 30 gün içinde maliye bakanlığı na şikayet yolu ile düzeltme talebinde bulunulur maliye bakanlığı 60 içinde durumu bir sonuca bağlamaz ise zımmen red etmiş sayılacağından dava açma hakkı doğar. 30 gün içinde dava açılmalı

YARGISAL ÇÖZÜM

Uzlaşmanın vaki olmaması durumunda tarhiyat öncesi uzlaşmalarda rapor ilgili vergi dairesine gönderilir ilgili vergi dairesinin vergi ceza ihbarnamelerini ve vergi inceleme raporunu tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içine dava açılmalı

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg