fbpx

Makaleler

Vergi Uyuşmazlığı

Vergi uyuşmazlığı ,  vergi idaresiyle mükellefler arasında vergi do­layısıyla ortaya çıkan hukuki anlaşmazlıklardır. Genel olarak vergi uyuşmazlıkları, vergi borçlusu ile vergi alacaklısı arasında vergiyi doğuran olay, mükellefiyet, tarh, tebliğ, tahakkuk, ceza kesme, tahsil işlemleri ve uy­gulamalarından ortaya çıkmaktadır.

Örneğin, bir vergi inceleme elemanı­nın yapmış olduğu vergi incelemesi sonucu bulduğu matrah farkının, kanuna uygun olmadığının mükellef tarafından ileri sürülmesi, mükellef ile İdare arasındaki uyuşmazlığı doğurmuş olur.

Bu uyuşmazlığın hukuk dünyasın­da sonuç doğurabilmesi için matrah farkı üzerinden verginin tarh edilip, teb­liğ işleminin yapılmış olmasının ayrıca gerçekleşmesi gerekir.

Vergi Uyuşmazlığı

Vergi Uyuşmazlığı

Bazen paranın çekiciliğinden doğan hatalı hesaplama teşebbüsleri, bazen de ticari ya da diğer faaliyetlerin kişi ve kuruluşlar arasında farklı değerlen­dirmeye tabi tutulmaları, vergi miktarını uyuşmazlık konusu duruma getirir. Vergi daireleri ile mükellefler, kendi görüşlerinin daha doğru olduğundan hare­ketle, anlaşmazlık içine girerler(9). Vergi uyuşmazlığının temelinde mükellef ile vergi dairesi arasında bir “anlayış farkı” ya da “görüş ayrılığı” bulunduğu gö­ze çarpmaktadır

VERGİ MÜKELLEFİ SAVUNUCULARI DERNEĞİ
Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Detaylı Bilgi İçin: 0850 304 95 42 veya 0216 606 08 10