Vergi Usul Yasasındaki Fatura İle İlgili Cezai Hükümler

1. Usulsüzlük

Vergi Usul Yasasının 351. maddesine göre usulsüzlük, “Vergi Kanunlarının şekle ve usule müteallik hükümlerine riayet edilmemesidir.” Şeklinde açıklanmaktadır.

Vergi Usul Yasasının 352. maddesinde ise usulsüzlük dereceleri ve cezaları gösterilmektedir. Usulsüzlük fiilen re’sen takdiri gerektirirse bağlı cetvelde yazılı cezalar iki kat olarak kesilir Bu usulsüzlük cezalarının içinde fatura ile ilgili müeyyideler şunlardır:

a. Usulsüzlüklerin tarifi

I. Derecede usulsüzlükler içinde fatura ile ilgili dolaylı-dolaysız maddeler

Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili vesikaların doğru bir vergi incelemesi yapılmasına imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz ve karışık olması (Vergi Usul Yasası Md: 352/I-3)
Vergi Usul Yasasının kayıt nizamına ait hükümlerine (Madde: 214-219) uyulmamış olması (Her incelemede inceleme tarihine kadar aynı takvim yılı için tespit edilen usulsüzlükler tek fiil sayılır) (Vergi Usul Yasası Md: 352/I-6)

II. Derecede usulsüzlüklerin içinde fatura ile ilgili dolaylı-dolaysız maddeler
Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların kanunen belli şekil ve muhteviyatı ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer düzenlemelere ilişkin hükümlere uyulmamış olması (Vergi Usul Yasası Md: 352/II-7)

Hesap ve muamelelerin doğruluk ve açıklığını bozmamak şartıyla bazı evrak ve vesikaların bulunmaması veya ibraz edilmemesi (Vergi Usul Yasası Md: 352/II-8)
b. Usulsüzlük cezalarının tutarları

Birinci derece usulsüzlükler  TL

1- Sermaye şirketleri 130,00
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 80,00

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg