fbpx

Vergi Suçları ve Susma Hakkı

Defter ve belgeleri ibraz etmemek hangi koşullarda suç oluşturur veya suç mudur? Anayasa madde 38 “Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz” demektedir.

Vergi suçları ve ceza hukukunun temel ilkleri

Susma hakkı- defter ve belgeleri ibraz etmeme suçu

Anayasanın “Suç ve cezalara ilişkin esaslar” başlığını taşıyan 38.maddesi ile TCK’nın genel ilkeleri vergi suç ve cezaları için de geçerlidir.

Anayasanın vergi suç ve cezalarına ilişkin düzenlemelerinin vergi suçlarını da kapsaması anayasanın üst norm olmasından kaynaklanmaktadır.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

 

VERGİ MÜKELLEFİ SAVUNUCULARI DERNEĞİ
Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Detaylı Bilgi İçin: 0850 304 95 42 veya 0216 606 08 10

Cevap ver