fbpx

Vergi Sorunlarınızdan Kurtulun!

Vergi Sorunlarınızdan Kurtulun!

Vergi konusu ve bununla ilgili uyuşmazlıklar, başlı başına bir uzmanlık konusudur. Özellikle yargı yoluna başvurma aşamasında, uyuşmazlık konusu olay ya da olaylarla ilgili; vergi uygulamasının, konuya ilişkin emsal olabilecek yargı kararlarının, davanın çözümlenmesinde izlenecek yöntemin, dava açma ile ilgili hukuki mevzuatın çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu da ancak uzun yıllar alan bilgi birikimi ve deneyimlerle olabilmektedir.

Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği (kısa adıyla VERSAV) mükelleflerin her türlü cezai müeyyidelere maruz kalması nedeniyle vergi ihtilafları ve vergi davaları konusunda uzman ve deneyimli üstadlar ile birlikte 2013 yılında Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği kurulmuştur.

Üyelerimiz arasında, Emekli Vergi Müfettişleri, Emekli Maliyeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, Yeminli Mali Müşavirler, Bağımsız Denetçiler ile birlikte Emekli Vergi Hakimleri bulunmaktadır.

Ülkemizde Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği bu amaçla kurulmuş ve bu biçimde faaliyet gösteren ilk ve tek dernektir.

Aşağıdaki konularda herhangi birinde soru ve sorununuz olduğu zaman bizim ile hemen bağlantıya geçiniz!

 

Vergi Dairesinin Koda Alması ve Tenzil Yazısı Göndermesi

Özel Esaslara Alınma ve Özel Esaslardan Çıkmanın Yolları
Naylon Fatura ve Müteselsil Sorumluluktan Kurtulmanın Yolları
İhtirazi Kayıtla Beyan

Vergi ve Ceza İhbarnamesi Gönderilmesi

Vergi Suç ve Cezaları
Defter ve Belgelerin İnceleme Elemanına İbraz Edilmemesinin Sonuçları
İdari Para Cezası
Resen Mükellefiyet ve Cezaları
Takdir Komisyonu Kararı
Hatalı Yapılan Tebligatlar
Emlak Vergisi
Gümrük İhtilafları
Vergi İncelemeleri

6183 Sayılı Yasaya Göre Vergi Davaları

Haciz
E-Haciz
Emekli Maaşına Haciz Konulması
Vergi Borcundan Dolayı Haczedilemeyecek Menkul ve Gayrimenkuller
İhtiyati Haciz
İhtiyati Tahakkuk
Ödeme Emri
Tahakkuk ve Tahsil Zamanaşımı
Teminatın İstenilmesi
Menkul ve Gayrimenkul Malların Haczi
Teminatın Paraya Çevrilmesi

İtirazın Reddi

Mücbir Sebep Halleri
Müteselsil Sorumluluk Kapsamına Alınması
Gelir Vergisi Tevkifatı ve Müteselsil Sorumluluk
Kdv Tevkifatı Uygulaması
Kanuni Temsilciliğin Sorumluluğu
Emtianın Tabi Afetler Sebebiyle Zarara Uğraması
Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Mahsup ve İadesi
Üst Makamlara Başvuru
Vergi Borçlarının Tecili ve Taksitlendirilmesi
Yanılma İle İlgili Uyuşmazlıklar

İdari Yoldan Çözüm Yolları

Vergi Hatalarının Düzeltilmesi
Vergi Cezalarından İndirim
Pişmanlık ve Islah
Vergi ve Cezalarda Uzlaşma
İzaha Davet Müessesesi

Yukarıdaki Konular İle İlgili Soru ve Sorunlarınız Olduğunda Hemen Arayın!

0533 734 46 42

VERGİ MÜKELLEFİ SAVUNUCULARI DERNEĞİ

GENEL BAŞKANI

MEHMET KAYNAK

Vergi Sorunlarınızdan Kurtulun!

Vergi Sorunlarınızdan Kurtulun!