fbpx

Vergi Müfettişine Bilgi İbrazı Nedir?

6736 sayılı Torba Yasa hükümlerine göre matrah artırımı yapan mükellefler açısından (mad. 5 hükmü gereğince) defter ve belgeler, artırım yapılan ilgili yıllar için herhangi bir vergi incelemesine tabii tutulmamaktadır. 2011 ila 2015 yılları için matrah veya vergi artırımda bulunan mükellefler açısından artırım yapıldığı yıl veya dönem için herhangi bir vergi incelemesi söz konusu olmayacaktır. (Bkz: R.G. 19.08.2016 gün ve 29806 sayılı)

Matrah ve vergi artırımı düzenleyen mad. 5 hükmüne göre; artırım yapan mükelleflerin bu yıllarla ilgili defter ve belgelerini saklama ve ibraz mükellefiyetleri mevcuttur. Örneğin; 2011 ila 2015 yılları ile ilgili Gelir veya Kurumlar vergisi mükellefinin matrah artırımı yapması durunda, bu yıllar için vergi müfettişleri tarafından bilgi isteme amaçlı (VUK mad. 134) defter ve belgeleri mükelleften talep edilebilir.

Nitekim, son yıllarda vergi müfettişleri tarafından pek çok mükelleften bilgi isteme amaçlı yazıların tebliğ edildiğini

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

 

VERGİ MÜKELLEFİ SAVUNUCULARI DERNEĞİ
Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Detaylı Bilgi İçin: 0850 304 95 42 veya 0216 606 08 10

Cevap ver