Vergi Mahkemesi Kararlarına Karşı Başvurulabilecek Kanun Yolları

Vergi Mahkemesi kararlarına karşı itiraz, temyiz, kanun yararına bozma, kararın düzeltilmesi, yargının yenilenmesi ve yanlışlıkların düzeltilmesi şeklinde kanun yolları bulunmaktadır.

1. İtiraz ve Temyiz

Vergi mahkemesinin tek hakimle verdiği kararlara karşı bölge idare mahkemesine itiraz yolu bulunmaktadır (İYUK.m.47). Bölge idare mahkemesinin verdiği kararlar kesindir. Bölge idare mahkemesi kararlarına karşı Danıştay’a başvurulamaz. Danıştay dava daireleriyle idare ve vergi mahkemelerinin kurul halinde verdikleri kararlara karşı Danıştay’da temyiz yoluna başvurulabilir. Temyiz için başvuru süresi otuz gündür (İYUK.m.46). Danıştay’da davalara dosya üzerinden inceleme yoluyla bakılır. Danıştay’da görülen davalarda duruşma zorunluluğu yoktur. Fakat taraflar isterse, veya Danıştay karar verirse bu takdirde açık duruşma yapılabilir.

Danıştay’da görev ve yetki, usul hükümleri ve esas açısından incelenir. Danıştay, vergi mahkemesinin kararına karşı onama, düzeltilerek onama, kısmen onama veya bozma şeklinde karar verebilir. Şayet Danıştay’ın, onama şeklinde karar vermesi, vergi mahkemesi kararının hukuka uygun bulunduğunu, vergi mahkemesi kararını
düzeltilerek onaması, yanlışlıkların Danıştay tarafından düzeltildiğini, vergi mahkemesinin kararının kısmen uygulanması veya kısmen bozulması şeklinde karar vermesi ise sonuç itibariyle kararın bozulduğu göstermektedir. Danıştay’ın bozma kararı vergi mahkemesi kararının hukuka ve usule aykırı bulunması anlamına gelir.

Kısmen veya tamamen bozulan karara ilişkin dava dosyası yeniden görüşülmek üzere,ilgili vergi mahkemesine gönderilir. Vergi mahkemesi Danıştay’ın bozma kararına uyup uymamakta serbesttir. Eğer vergi mahkemesi Danıştay’ın bozma kararına uyarsa o zaman dava dosyasını yeniden inceler ve daha sonra yeni bir karar verir. Bu karara karşın yeniden temyiz yoluna gidilebilir. Vergi mahkemesi ilk verdiği karada ısrar edebilir. Bu durumda dosya Danıştay’da Vergi Daireleri Genel Kuruluna giderek kesin bir çözüme bağlanır. Buna itiraz olmaz. Bu kararın, başka olaylarda uygulanmak mecburiyeti olmamasına rağmen bundan sonra içtihadı birleştirme kararının
alınmasında gündeme gelebilir. Bu kararı Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu verir.

İçtihadı birleştirme kararları kesin olup Danıştay daireleri, mahkemeler ve idareler bu
karara uymak zorundadır ( Pehlivan, 2005: 141-142). İtiraz ve temyiz yoluna başvuru yapılması mahkeme kararının yürütülmesini durdurmaz (İYUK.m.27). Taraflar tarafından talep edildiği takdirde bölge idare
mahkemesi veya Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verebilir (İYUK.m.52).

2. Kararın Düzeltilmesi

İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinde kararın düzeltilmesi başlığı altında düzenlenen kanun yoluna, Danıştay dava dairelerinin ve idari dava daireleri genel kurullarının temyiz üzerine verdikleri kararlar ile bölge idare mahkemelerinin itiraz üzerine verdikleri kararlara karşı bir defaya mahsus olmak üzere ve kararın
tebliğinden itibaren onbeş gün içinde taraflar başvurulabilmektedir. Düzeltilmesi istenebilecek kararlar şunlardır:

1- Danıştay dava dairelerinin temyiz talebi üzerine verdikleri ilk derece mahkemesi
kararının kısmen tamamen ya da düzeltilerek onanmasına ilişkin kararlar,

2- Danıştay idari ya da vergi daireleri genel kurullarının ilk derece mahkemesince verilen temyiz merciinin verdiği karara karşı direnme kararlarının temyizi üzerine verdikleri kararlar,

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg