Vergi Mahkemelerinin Görev Alanı

Danıştay 4. Daire
Tarih         : 08.04.2008
Esas No   : 2006/5648
Karar No : 2008/1292

İYUK Md. 6

VERGİ MAHKEMELERİNİN GÖREV ALANI

Yatırım teşvik belgesinde öngörülen katma değer vergisi teşvik primine ilişkin uyuşmazlıkların vergi mahkemesinin görev alanına girmediği.

İstemin Özeti: Davacının sahibi olduğu Yatırım Teşvik Belgesinde öngörülen katma değer vergisi teşvik priminin ödenmemesine ilişkin davalı İdarenin 03.04.2002 tarih ve 21335 sayılı işleminin iptali istemiyle dava açılmıştır. Vergi Mahkemesi, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. Davacı, tesis edilen işlemin hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir.

Karar: Davacının, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında satın aldığı iki adet treyler için belgede öngörülen katma değer vergisi +10 puan teşvik priminin ödenmeyeceğine dair davalı idarenin 03.04.2002 günlü ve 21335 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada uyuşmazlığın esasını inceleyerek davayı reddeden Vergi Mahkemesi kararı temyiz edilmiştir.

 

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg