Vergi Konularında Otomatik Bilgi Değişimi 2018’de Başlıyor

Daha önce de gündeme gelen vergi mükellefleri ile ilgili olarak ülkeler arasındaki otomatik bilgi değişimi 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren başlıyor.

Otomatik bilgi değişiminin dayanağını OECD Vergi Konularında Karşılıklı Yardım Anlaşması’nın 6’ıncı maddesi oluşturuyor. Buna göre ülkelerin yetkili makamları otomatik bilgi değişiminde bulunmak üzere karşılıklı anlaşabilecekler. Dolayısıyla hem BEPS’in öngördüğü şeffaflığın yerine getirilmesi amacıyla hem finansal bilgileri le ilgili hem de transfer fiyatlandırması konusunda yapılacak otomatik bilgi değişimi için öncelikle bu anlaşmanın Türkiye açısından yürürlüğe girmesi ve yetkili otoritenin (Gelir İdaresi Başkanlığı) de otomatik bilgi değişimine ilişkin yetkili otorite anlaşmasını imzalaması gerekiyordu.

OECD Vergi Konularında karşılıklı Yardım Anlaşması’nı Türkiye’de 3 Kasım 2011 tarihinde imzalamıştı. Söz konusu bu anlaşma ise yaklaşık 5,5 yıl sonra 3 Mayıs 2017 tarihinde 7018 sayılı Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi’nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile kabul edildi. 7018 Sayılı Kanun 20 Mayıs 2017 tarihli ve 30071 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Dolayısıyla uluslararası anlaşmanın parlamento süreci tamamlandı ve yürürlüğe girmesi için sadece uygun bulma kanununa ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nın yayımlanması yeterli olacaktır. , Söz konusu BKK’nın önümüzdeki günlerde çok geçmeden yayımlanması bekleniyor.

Otomatik bilgi değişimi dayanakları ve kullanım amaçları itibarıyla bazen yanlış veya eksik anlamaya neden olabiliyor. Öncelikle otomatik bilgi değişiminin aşağıdaki şekilde iki türe ayrıldığını belirtmek isteriz.​

CRS-MCAA*- Vergi mükellefleri ile ilgili finansal bilgilerin otomatik bilgi değişimine ilişkin ortak raporlama standardı ve buna ilişkin karşılıklı yetkili otorite anlaşması.​

CBC- MCAA**- Transfer fiyatlandırmasına ilişkin BEPS 13 no.lu aksiyonu kapsamında hazırlana​cak raporların ülkeler arasında otomatik değişimine ilişkin yetkili otorite anlaşması.

Ortak Raporlama Standardı Yetkili Otorite Anlaşması Uyarınca Finansal Hesaplara İlişkin Otomatik Bilgi Değişimi

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg