Vergi İptal Dava Açma Süresini Kaybedenler Açısından İzlenecek Yollar

Vergi yargısına müracaat açısından belirli sürelerde bu hakların kullanılması gerektiği bilinmektedir. Örneğin kendisine vergi ve ceza ihbarnamesi tebliğ edilen gerçek ve tüzel kişiler normal koşullarda 30 gün içerisinde vergi yargısına müracaat etmek zorundadırlar. (Bkz. İYUK md.14, VUK md. 377)

Kendisine vergi ve ceza ihbarnamesi tebliğ edilen gerçek ve tüzel kişiler ihbarnamenin tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde vergi yargısına müracaat edebilirler.(İYUK md.7,8,61)

Bazı özel hallerde vergi yargısına gidebilmede süreler 30 günden daha fazla olabilir. Örneğin adli tatil veya çalışmaya ara verme, mali tatil, uzlaşmaya müracaat vs durumlarda dava açma süreleri uzayabilir. [1]

Adli tatil dönemlerinde dava açma süreleri adli tatilin dahilinde kalması halinde süreler adli tatilin bitiminden itibaren 7 gün uzamış sayılır. Adli tatilin başlangıcı 20 Temmuz 31 Ağustos dönemleri olup, 1 eylülden itibaren süreler 7 gün daha uzamaktadır.

Diğer taraftan bazı hallerde dava açma da son gün mali tatile tekabül edebilir. Bu gibi durumlarda mali tatili izleyen 7 gün içerisinde vergi mahkemesinde dava açılmalıdır. Mali tatil 1temmuz 20 temmuz dönemleri içerisinde geçerlidir. B u dönemlere tekabül eden bir ihbarname tebligatı halinde 20 temmuzdan itibaren dava açma süresi otomatik olarak 7 gün uzamaktadır. [2]

Uzlaşma talep edip, uzlaşmanın temin edilmemesi veya uzlaşmaya varılmaması halinde uzlaşma komisyon kararının mükellefe tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde vergi mahkemesinde dava açılması mümkündür.

 

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg