fbpx

  Vergi İncelemesi,Teminat İsteme ve İhtiyati Haciz

  Danıştay 4. Dairesi
  Tarih         : 30.03.2009
  Esas No   : 2008/60
  Karar No  : 2009/1580

  AATUHK Md. 9, 13

  VERGİ İNCELEMESİ, TEMİNAT İSTEME VE İHTİYATİ HACİZ

  Ancak vergi incelemesinin devam ettiği durumlarda yapılan ilk hesaplamalara göre teminat istenebilecek ve ihtiyati haciz kararı alınabilecektir. İnceleme sonuçlanıp, tarhiyat yapıldıktan sonra ihtiyati haciz kararı alınması mümkün değildir.

  İstemin Özeti: Davacı adına 22.112006 günlü ve (…) sayılı tutanak ile uygulanan ihtiyati haciz işleminin iptali istemiyle dava açılmıştır. Vergi Mahkemesi kararıyla; davacının 2001 yılı işlemlerinin incelendiği, hakkında düzenlenen inceleme raporuna istinaden yapılan tarhiyata ilişkin vergi ceza ihbarnamelerinin 13.11.2006 tarihinde tebliğ edildiği, 15.11.2006 tarihli olur ile de ihtiyati haciz kararı alındığının anlaşıldığı, 6183 sayılı Kanun’un 9. maddesine göre, ihtiyati haczin tedbir mahiyetinde bir işlem olduğu, 213 sayılı Kanun’un 344. maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren haller ile 359. maddesinde sayılan hallere temas eden bir amme alacağının salınması için gerekli muamelelere başlanmış olması durumunda vergi incelemesine yetkili memurlarca yapılan ilk hesaplara göre belirtilen miktar üzerinden teminat istenebileceği ve ihtiyati haciz uygulanabileceği sonucuna varıldığı, bu durumda vergi inceleme raporu düzenlenerek adına tarhiyat yapılan davacı hakkında bu tarhiyat kesinleşmeden alınan ihtiyati haciz kararında ve bu karara dayanılarak uygulanan ihtiyati haciz işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. Davacı, vergi incelemesi tamamlandıktan sonra ihtiyati haciz kararı alınamayacağını ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir.

  Karar: Davacı adına 22.11.2006 günlü ve (…) sayılı tutanak ile uygulanan ihtiyati haciz işleminin iptali istemiyle açılan davayı reddeden Vergi Mahkemesi kararı davacı tarafından temyiz edilmiştir.

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

  Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

  Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

  Hemen Tıkla

   

  Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg