fbpx

Vergi İnceleme Raporu Eki Özel Esaslara Alma Tablosu

Önceki uygulama adıyla KOD uygulaması, yeni versiyonu ile özel esaslar uygulaması 2010/2 sayılı uygulama iç genelgesi ile devam ettirilmektedir.(1) Uygulamada birçok vergi mükellefi, kendisinin özel esaslara alındığını bir şekilde öğrenebilmektedir.(2) Özel esaslara alınan mükellefler hakkında idarenin bu durumu mükellefe yazılı olarak tebliğ etmesi zorunludur. Çünkü, mükellefin vergi idaresi tarafından özel esaslara alındığının mükellefe tebliğ edilmemesi halinde telafisi güç ve tamiri imkansız maddi ve manevi birçok zararlara uğraması muhtemeldir. Hatta, kullanıcı veya düzenleyici mükellefler açısından mükellefin KOD’a düşmesi nedeniyle ticari ilişkileri bozulmaktadır.(3)

Hali hazırda 84 seri no’lu KDV uygulamalarına göre sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı fatura (SMİYB) düzenleyen bir mükellef hakkında vergi incelemesi sonucu hem vergi inceleme raporu ve hem de “teknik rapor” diye adlandırılan VTR (Vergi Tekniği Raporu) düzenlenmektedir. Bu teknik rapora göre sahte fatura düzenleyen firmadan fatura alan bütün mükelleflerin bağlı bulunduğu vergi daireleri tarafından kullanıcı durumunda olan bu mükelleflere cezalı tarhiyatlar yapılabilmektedir.(4) Ya da bu kullanıcı durumunda olan mükelleflerin ilgili vergi daireleri mükellefleri telefonla arayarak ilgili KDV beyannamelerini düzeltmeleri istenmektedir.(5) Kimi zaman bu düzeltme ile ilgili yazı ilgili vergi dairelerinden kullanıcı mükelleflere yazılı olarak da tebliğ edilebilmektedir.(6)

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

 

VERGİ MÜKELLEFİ SAVUNUCULARI DERNEĞİ
Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Detaylı Bilgi İçin: 0850 304 95 42 veya 0216 606 08 10