Vergi İnceleme İstem Yazısının Mükelleflere 2 Defa Tebliğ Zorunluluğu

Vergi incelemesi sırasında  mükelleften  defter  ve belge  isteme yazısı   uygulamada  2 kez mükellefe tebliğ  edilmesi ve buna göre sonucun  belirlenmesi  gerekmektedir.  Özellikle, gizleme fiili,  iddiasıyla   mükelleflerin  defter  ve belgelerini   müfettişe  sunmadığı iddiasıyla  gizleme fiili ile işlenen   vergi kaçakçılığı suçunun  oluşması,  defter  ve belgelerin   vergi incelemesi için  talep  edilmiş  ve mükellef tarafından  ibraz edilmemiş olmasına bağlıdır.  213 sayılı VUK md. 134 hükmüne göre  vergi incelemesinin  amacı  ödenmesi  gereken  vergilerin doğruluğunu  araştırmak, tespit etmek ve temin etmektir.  VUK md.135 hükmüne göre vergi incelemesi ile ilgili    incelemeye yetkili olan  mercilere defter, kayıt  ve belgelerin  ibraz edilmemesi halinde, VUK md.359/a-2 hükmüne göre düzenlenen  gizleme  şeklindeki  vergi kaçakçılık suçu oluşabilmektedir.

3568 sayılı yasaya göre YMM’lerin   sınırlı   yetkilerine dayanılarak   istedikleri  defter  ve belgelerin  ibraz edilmemesi ise gizleme kapsamında değerlendirilmez.  Ancak, durumun   vergi dairesine bildirilmesi  halinde vergi dairesi  tarafından  defter  ve  belgelerini  YMM’e ibraz etmeyen ilgili hakkında VUK’nun  mük.355.maddesine göre özel  usulsüzlük cezası  kesilir.

Suçun  oluşumu  için  defter  ve belgelerin  vergi incelemesi için ve inceleme sırasında istenilmesi gerekir.  Örneğin, defter  ve belgelerin vergi incelemesi için  değil de, mükellefin işini  terk  etmesinden  dolayı iptali için istenilmesi  durumunda gizleme şeklindeki  vergi kaçakçılığı  suçu oluşmaz.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.