Vergi İnceleme Görev Yazılarını Mükelleflerin Talep Etme Hakları

Vergi incelemesinin konusu inceleme sırasında önem taşımaktadır. Buna göre; yapılan düzenleme sonucunda 25.10.2016 gün ve 29868 sayılı vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esaslar hk. Değişen yeni hükme göre Yönetmelik mad. 6 hükmüne göre;

“(3)Vergi incelemesi, sadece inceleme görev yazısında belirtilen konu ve döneme ilişkin olarak yapılır. İnceleme konusu ve dönemi ile ilgili olmayan herhangi bir hususa ilişkin mükelleften bilgi ve belge talebinde bulunulamaz. Yürütülmekte olan incelemeler sırasında, görevlendirme yazısında belirtilenden farklı bir konu veya döneme ilişkin eleştiriyi gerektiren hususların tespiti durumunda söz konusu durum inceleme görevini verenlere bildirilir. Görevlendirme yazısında yer alan inceleme konusuna giren tespitlerin, bu yazıda yer almayan farklı vergi türlerine ilişkin olarak da rapor yazılmasını gerektirmesi durumunda, bu husus yeni bir görevlendirme gerektirmez.”

Bu hükme göre; inceleme görev yazılarında hangi konunun incelenmesi gerektiği belirtilirse, yalnızca bu konu incelenebilecek ve mükelleften sadece bu konu ile ilgili belge ve bilgi talep edilecektir. Şayet farklı bir konuya ilişkin vergi incelemesi yapılması gerektiği düşüncesi hakim olur ise, ayrıca görevlendirme talep edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ancak bu hüküm, tespiti yapmak için mükelleften bilgi ve belge talep edilmesinin zorunlu olduğu; harici verilerden kolay bir şekilde tespit yapılamadığı durumlar için geçerliliğini kaybedebilecektir.(1)

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.