fbpx
Perşembe, 28 Mayıs, 2020

Vergi Hukukunda Zamanaşımı

Vergi Hukukunda Zamanaşımı vergi alacağını ve vergi borcunu sona erdiren nedenler arasında sayılmaktadır. Vergi hukukunda vergi borcunda asıl olan verginin kanuna uygun olarak ödenmesidir. Vergi dairesinin, vergiyi belirli bir zaman içinde tahakkuk etmemesi veya tahsil etmemesi halinde vergi tarh (tahakkuk zamanaşımı) veya tahsil zamanaşımına uğramaktadır.”

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 113. maddesinde tahakkuk zamanaşımı ile ilgili düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemede “zamanaşımı, süre geçmesi suretiyle vergi alacağının kalkmasıdır. Zamanaşımı mükellefin bu hususta bir müracaatı olup olmadığına bakılmaksızın hüküm ifade edeceği” belirtilmekle, zamanaşımının mükellefin müracaatı olmaksızın sonuçlarının oluşacağı ifade edilmiştir.

Mükellefler için zamanaşımı
Vergi Hukunda Zamanaşımı

Tarh (Tahakkuk) Zamanaşımı

Vergi Hukukunda Zamanaşımı Tahakkuk zamanaşımının VUK’un 114. maddesinde düzenlenmiştir. Kanunun 114. maddesinin birinci fıkrasında “vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergilerin zamanaşımına uğrayacağı” düzenlenmiştir.

Bu düzenleme sonucu tahakkuk zamanaşımının oluşumu için beş yıllık süre kabul edilmiş ve vergi alacağının doğduğu yıl başlangıç kabul edilerek, beşinci yılın dolmasıyla vergi zamanaşımına uğramaktadır. Bunun hesabında ikili ayrım yapılmakta olup, hesap dönemi takvim yılı olanlarda vergi alacağının doğduğu takvim yılını izleyen yılın başından itibaren beş yıl geçmesi zamanaşımı oluşturmaktadır. Ancak özel hesap döneminde hesap döneminin kapandığı yılı izleyen yılın başından itibaren beş yıl geçmekle zamanaşımı süresi dolmaktadır.” 

 Tahsil Zamanaşımı

Tahsil zamanaşımı 6283 Sayılı Kanunda bütün kamu alacakları yönünden düzenlenmiştir. Bu hükümler vergi alacakları içinde geçerlidir. Kanunun 102. maddesinde; “Amme alacağının, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden yıl başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse, zamanaşımına uğrayacağı ve zamanaşımından sonra mükellefin yapacağı ödemelerin kabul edileceği” düzenlenmiştir. Buna göre tahsil zamanaşımının başlangıcı görüldüğü gibi vergiyi doğuran olay değil, vadeye bağlanmıştır.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

0262 606 05 41

üzerinden ulaşabilirsiniz veya

Online Mesaj Gönderebilirsiniz 

Hemen Mesaj Gönder

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönderebilirsiniz: https://m.me/versavorg Mükellef Kriz Hattı: 0262 606 05 41

Vergi Mükellefi Savunucuları