Vergi Hatalarının Düzeltilmesinde Yargısal Yol

Vergi hatalarının idari başvuruya rağmen düzeltilmesi mümkün olmayabilir veya idarece re’sen düzeltme yetkisi vergi mükellefinin aleyhine sonuç doğuracak şekilde kullanılabilir. Bu durumda, vergi mükellefi hakkını, ancak yargısal başvuru yoluyla, yani dava açarak kullanabilir.

Dava yolu, düzeltme isteminde bulunup bulunulmamasına, idarenin re’sen düzeltme yetkisinin kullanılmasının sonucuna, düzeltme isteminin yapıldığı zamana bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Tebliğ edilen vergilendirme işleminde vergi hatası bulunması halinde, ilgilinin, düzeltme yoluna başvurmadan, dava açma süresi içinde hatalı olduğunu iddia ettiği vergilendirme işlemine karşı doğrudan dava açması mümkündür.

Burada salt vergilendirme işleminde yer alan hataların hukuka aykırılık nedeni olarak ileri sürülme zorunluluğu yoktur, tarhiyata ilişkin olarak ilişkin iddialar da bu aşamada açılan davada ileri sürülebilir. İlgili dava açmakla birlikte vergi hatasının düzeltilmesini idareden talep etme hakkına da sahiptir. Bu durumda, dava sonuçlanmadan, idare tarafından vergi hatasının varlığı kabul edilerek gerekli düzeltme yapılırsa, mahkemenin, davanın konusuz kaldığına ya da davanın vergi ile ilgili kısmının idarece kabul edildiğine karar vermesi gerekir.

İdarece re’sen düzeltmeye konu yapılan ve yükümlüsü bakımından aleyhe sonuçlar doğuran düzeltme işlemlerine karşı, yükümlü tarafından, tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük dava açma süresi içerisinde, yetkili vergi mahkemesinde dava açabilir. Açılan davada vergi hatasının bulunmadığı, zamanaşımı süresinin geçirildiği gibi iddialar ileri sürülebilir.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg