fbpx

Makaleler

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı İşlemlerine Karşı Haklar

 

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ

 

İşlem türü

 

Vatandaşın Hakları

 

Hakkın Dayanağı

 

Müracaat Süresi

 

Müracaat Mercii

 

Vergi İncelemesine Tabi Mükelleflerin Defter ve Belgelerinin Usulüne Uygun Alınmaması

 

 

 

Dilekçe ve şikayet hakkı

1-  213 sayılı Vergi Usul

Kanunu Madde 140,

2-  Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde 12

3-  3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

Madde 3

 

 

 

 

Her zaman

 

 

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı/Maliye Bakanlığı/Türkiye Büyük Millet Meclisi

Suç duyurusunda bulunma hakkı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 66, 257/2  

8 yıl içinde

Cumhuriyet Başsavcılıkları
 

Vergi İncelemesine Tabi Mükelleflerin Defter ve Belgelerinin Usulüne Uygun İade Edilmemesi

 

 

 

Dilekçe ve şikayet hakkı

1-  213 sayılı Vergi Usul

Kanunu Madde 140,

2-  Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde 12

3-  3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

Madde 3

 

 

 

 

Her zaman

 

 

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı/Maliye Bakanlığı/Türkiye Büyük Millet Meclisi

Suç duyurusunda bulunma hakkı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 66, 257/2  

8 yıl içinde

Cumhuriyet Başsavcılıkları
 

 

Vergi

İncelemesi

 

 

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma

213 sayılı Vergi Usul Kanunu Ek Madde 11

 

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği

İnceleme ile ilgili son tutanağın düzenlenmesine kadar,

 

Mükellef bilgisi dışında yapılan incelemelerde davet yazısının

tebliğinden itibaren 15 gün içinde

 

İnceleme elemanı (vergi müfettişi) veya inceleme elemanının bağlı olduğu grup başkanlığı

 

 

Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı

 

Dilekçe Hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3  

Her zaman

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı/Maliye Bakanlığı/Türkiye Büyük

Millet Meclisi

Üst Makamlara Başvurma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11 İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı/Maliye

Bakanlığı

İdari Dava Açma

Hakkı

2577 sayılı İdari Yargılama

Usulü Kanunu Madde 7

60 gün içinde İdare Mahkemesi
VERGİ MÜKELLEFİ SAVUNUCULARI DERNEĞİ
Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Detaylı Bilgi İçin: 0850 304 95 42 veya 0216 606 08 10