fbpx

  Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı İşlemlerine Karşı Haklar

   

  VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ

   

  İşlem türü

   

  Vatandaşın Hakları

   

  Hakkın Dayanağı

   

  Müracaat Süresi

   

  Müracaat Mercii

   

  Vergi İncelemesine Tabi Mükelleflerin Defter ve Belgelerinin Usulüne Uygun Alınmaması

   

   

   

  Dilekçe ve şikayet hakkı

  1-  213 sayılı Vergi Usul

  Kanunu Madde 140,

  2-  Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde 12

  3-  3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

  Madde 3

   

   

   

   

  Her zaman

   

   

  Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı/Maliye Bakanlığı/Türkiye Büyük Millet Meclisi

  Suç duyurusunda bulunma hakkı5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 66, 257/2 

  8 yıl içinde

  Cumhuriyet Başsavcılıkları
   

  Vergi İncelemesine Tabi Mükelleflerin Defter ve Belgelerinin Usulüne Uygun İade Edilmemesi

   

   

   

  Dilekçe ve şikayet hakkı

  1-  213 sayılı Vergi Usul

  Kanunu Madde 140,

  2-  Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde 12

  3-  3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

  Madde 3

   

   

   

   

  Her zaman

   

   

  Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı/Maliye Bakanlığı/Türkiye Büyük Millet Meclisi

  Suç duyurusunda bulunma hakkı5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 66, 257/2 

  8 yıl içinde

  Cumhuriyet Başsavcılıkları
   

   

  Vergi

  İncelemesi

   

   

  Tarhiyat Öncesi Uzlaşma

  213 sayılı Vergi Usul Kanunu Ek Madde 11

   

  Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği

  İnceleme ile ilgili son tutanağın düzenlenmesine kadar,

   

  Mükellef bilgisi dışında yapılan incelemelerde davet yazısının

  tebliğinden itibaren 15 gün içinde

   

  İnceleme elemanı (vergi müfettişi) veya inceleme elemanının bağlı olduğu grup başkanlığı

   

   

  Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı

   

  Dilekçe Hakkı

  3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3 

  Her zaman

  Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı/Maliye Bakanlığı/Türkiye Büyük

  Millet Meclisi

  Üst Makamlara Başvurma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11İdari dava açma süresi olan 60 gün içindeVergi Denetim Kurulu Başkanlığı/Maliye

  Bakanlığı

  İdari Dava Açma

  Hakkı

  2577 sayılı İdari Yargılama

  Usulü Kanunu Madde 7

  60 gün içindeİdare Mahkemesi