fbpx

Vergi Davasından Vazgeçen Mükelleflere İade Hakkı

Vergi davasından vazgeçip yapılandırmadan yararlanan mükelleflere iade hakkı bilgi için

Hemen Arayın 0533 734 42

GİRİŞ

7143 sayılı Kanun ile vergi borçlarını ödeyemeyen/ödemeyen mükellefler ödeme kolaylıkları getirilmiştir. 7143 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile Kanun kapsamına alınmış olan vergiler, vergi cezaları, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi alacaklar girmekte olup, yapılandırılacak alacak tutarları davanın bulunduğu safha dikkate alınmak suretiyle tespit edilmesi gerekmektedir.

Yapılandırma imkanından yararlanabilmek için, Kanunun yayımlandığı 18/5/2018 tarihi itibarıyla; İkmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyatın bulunması ve tarhiyata karşı  Vergi mahkemeleri nezdinde dava açma süresi geçmemiş veya dava açılmış bulunması,  İlgisine göre istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya da istinaf/itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olması gerekmektedir.

Yapılan tarhıyata karşı süresinde vergi mahkemesinde dava açmamış olan mükellefler 7143 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinden yararlanamayacaklardır.

Af/yapılandırma kanunlarının amaçlarından birisi de uyuşmazlık aşamasında bulunan kamu alacaklarının bir an önce tahsil edilebilmesini sağlamaktır. Ancak, her vergi affı kanunlarının kendi uyuşmazlıklarını da doğurduğu bir gerçektir. Zira, mükellefler her zamana bu tür kanunlardan beklediği sonuçları alamamaktadırlar.

 

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

 

46 42

VERGİ MÜKELLEFİ SAVUNUCULARI DERNEĞİ
Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Detaylı Bilgi İçin: 0850 304 95 42 veya 0216 606 08 10