Vergi Ceza Sistemi Aksıyor

Vergi Ceza Sistemi Aksıyor pek fazla itibar görmese de ben ısrarla yazıyorum. Vergi Usul Kanunu (VUK) ceza sistemi sorunludur, haksızlıklara yol açmaktadır. Hele hürriyeti bağlayıcı ceza ile yaptırımlanan düzenlemesinin mutlaka gözden geçirilmesi gerekmektedir. Haksızlıklara, gereksiz yargılanmalara yol açmaktadır. Bu konularda pek çok yazım var.

Yasal düzenlemelerin içerdiği sorunlara bir de uygulamada karşılaşılan sorunlar da eklenince, mükelleflerin karşılaştığı isyan ettirici haksızlıklar giderek çoğalmaktadır.

Uygulamada atıf yoluyla hazırlanan raporlar, mükellefe tebliğ edilmeyen atıf yapılan raporlar, vergi tekniği raporlarının mükelleflerden gizlenmesi, yeterince delillendirilmeyen ve taraflar arası ilişkiyi irdelemeyen raporların sayısı giderek artmaktadır.

Ancak bunlara bazen şaka gibi olaylar da eklenmektedir.

Bunlardan birini geçtiğimiz yıllarda yazmıştım. O olayda, inceleme elemanı mükelleften mükellefiyeti terk ettiği yılı izleyen yıla ilişkin defterinin ibrazını istemiş, daha sonra da ibraz etmeme dolayısıyla suç duyurusunda bulunmuş, mahkeme de kişiyi olmayan defterini ibraz etmemeden mahkûm etmiş idi. Neyse ki Yargıtay temyiz aşamasında durumu fark etmiş, “kişi artık mükellef değil ki, defteri olsun, olmayan defter nasıl ibraz edilir” diye kararı bozmuş ve kişi beraat etmişti.

Yeni bir olayla daha karşılaştım. Bir benzin istasyonunu inceleyen inceleme elemanı, istasyonun alışlarının sorunlu olması, bir kısım alış faturalarının olmaması ve muhasebesinin düzensizliği dolayısıyla rapor yazıyor. Raporunda, “alışları olmadığına göre satışları da sahtedir” sonucuna varıyor ve buradan benzin alanların incelenmesini istiyor. Pek çok nakliyeci mükellefe “sahte belge kullanma” raporu yazılıyor. Yazılma gerekçesi, benzin istasyonu hakkında hazırlanmış rapor. Bu raporlarda nakliyeci ile istasyon arasındaki ilişki, ödeme şekli, nakliyecinin gittiği yol, taşıma irsaliyeleri, başkaca yakıt faturası olup olmadığı gibi konular tabii ki incelenmeksizin, ilk rapora atıfla nakliyecilere raporlar yazılıyor, suç duyurusunda bulunuluyor ve başlıyor ceza yargılamaları.

Vergi Ceza Sistemi Aksıyor
Vergi Ceza Sistemi Aksıyor

Ancak aradan iki yıl geçtikten sonra bir sebeple benzin istasyonunun aynı dönemi tekrar incelemeye alınıyor. İnceleme elemanı aynı, mükellef aynı, vergi aynı, dönem aynı. Bu defa istasyon hakkındaki EPDK raporları, alışlarına ilişkin belgeleri, arada verdiği pişmanlık beyanları dikkate alınarak, İnceleme Elemanı ilk raporundaki görüşünü değiştiriyor ve düzenlediği belgelerin sahte olmadığına hükmediyor. Yani Raporunu düzeltiyor. Olamaz mı? Olabilir.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

 

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Mükellef Kriz Hattını arayabilirsiniz.

 0262 606 05 41

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Mükellef Kriz Hattı: 0262 606 05 41