Vergi Borcunu Sona Erdiren Nedenler

Vergi Borcunu Sona Erdiren Nedenler

-Ödeme
-Zamanaşımı
-Terkin
-Mahsup
-Takas
-Vergi Hatasının Düzeltilmesi
-Uzlaşma

1. Ödeme

Vergi borcunu ortadan kaldıran nedenlerinin başında ödeme gelir vergisi ne zaman ve ne şekilde ödeneceği hususu ilgili vergi kanunlarında açık bir şekilde düzenlenmiştir.

2. ZAMANAŞIMI

Zamanaşımı bazı hak ve yetkilerin kullanımına ilişkin kanunlar da belirlenen sürelerin dolmasıdır.Vergi Hukukunda zamanaşımı, «süre geçmesi nedeniyle vergi alacağının kalkmasın» şeklinde tanımlanmıştır.Verginin mükellefi açısından zaman aşımı vergi borcunu ödeme zorunluluğundan kurtulmayı ifade eder .Vergi hukukunda zamanaşımı yükümlünün ileri sürüp sürmesine bakılmadan idare ve yargı organları tarafından re’sen dikkate alınır.

-Tahakkuk Zamanaşımı
-Tahsil Zamanaşımı

2.1. TAHAKKUK ZAMANAŞIMI

Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak 5 yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zaman aşımına uğrar.Zamanaşımının durması ile kesilmesi farklı şeylerdir. zamanaşımını durduran nedeninin ortaya çıkması halinde durma nedeni ortadan kalkıncaya kadar zamanaşımı işlemez .Durma nedeni ortadan kalkmasıyla birlikte zamanaşımı durduğu yerden itibaren yeniden işlemeye başlar. Bu nedenle zamanaşımı süresi duran süreler kadar uzamış olur.Buna karşılık zamanaşımının kesilmesi halinde daha önce işlemiş olan sureler otomatik olarak silinir. başka bir ifade ile zamanaşımının kesilmesi ile birlikte zamanaşımı süreci sıfırlanmış olur.Mücbir sebepler zamanaşımının işleyişini durdurur. Durma sebepleri ortadan kalkınca zamanaşımı süresi kaldığı yerden işlemeye başlar.Tahakkuk zamanaşımının kesilmesi sadece vergi cezaları bakımından söz konusudur. Buna göre ceza ihbarnamesi tebliğ zamanaşımını keser.Tahakkuk zamanaşımı süresinin dolması ile birlikte vergi idaresinin vergi tarh ve tebliğ etme yetkisi tamamen ortadan kalkar. Ancak mükellefin kendi rızasıyla yapacağı ödemeler geçerlidir.

2.2. TAHSİL ZAMANAŞIMI

Kamu alacağı vadesinin rastladı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zaman aşımına uğrar.Tahsil zamanaşımı ile tahakkuk zamanaşımını ayrıldığını nokta başlama noktasıdır. Tahsil zamanaşımının başlangıcında vade esas alınırken tahakkuk zamanaşımının başlangıcında ise vergi borcunu doğuran olayın meydana geldiği tarih esas alınmaktadır.Buna göre Örneğin 2011 gelir vergisinin tahakkuk zamanaşımı 01 01 2012 den başlayıp 31 12 2016 yılında dolarken bu vergiye ilişkin tahsil zamanaşımı 0101 2013’ten itibaren işlemeye başlayıp 31 12 2017 tarihinde dolar. Zira 2011 yılına ait gelir vergisinin vadesi 2012 yılıdır, bu vadeyi takip eden lise 2013 yılıdır.

3. TERKİN

Terkin kelime olarak silinen anlamına gelir.Verginin terkini tahakkuk etmiş veya tahsil edilmiş olan bir verginin tahakkuk kaydı iptal edilmesi yahut da tahsil edilmiş olan verginin mükellefe ret ve iade edilmesi suretiyle bu alacağın vergi idaresince ortadan kaldırılması işlemidir.

-Doğal afet nedeniyle terkin
-Tahsil imkansızlığı nedeniyle terkin
-Tahakkuktan vazgeçme
-Yargı kararlarına göre terkin

3.1. DOĞAL AFET NEDENİYLE TERKİN

Yer sarsıntısı, yer kayması, su basması, kuraklık, don, zararlı hayvan ve haşerat İstilası ve bunlara benzer afetler

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg