Vergi Borcu Olanlar İlan Edilecek.Hangi Borçlular İlan Edilecek?

Geçtiğimiz yıllara Maliye Bakanlığı tarafından bir kaç kez yapılandırma yapılmıştı.   Bu yapılandırmanın en sonu olan 7020 Sayılı Kanun gereği yapılan yapılandırma başvuru ise dün geceden itibaren sona erdi.    Bununla birlikte bugünkü resmi gazetede yeni bir Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(Sıra No:481) yayınlandı.     Bu yeni tebliğ,   borçlu mükellefler açısından ilan niteliğinde olacaktır.    Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Borçlu Mükellefler Açıklanacak

 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında,     “Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir.      Maliye Bakanlığı bu yetkisini mahalline devredebilir.          Ayrıca, kamu görevlilerince yapılan adli ve idari soruşturmalar ile ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler ile bankalara, yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgiler verilebilir.    Bu bilgilerin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.    Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit olunanların, kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlarına ve 3568 sayılı Kanunla kurulan birlik ve meslek odalarına bildirilmesi vergi mahremiyetini ihlal sayılmaz.        Bu takdirde kendilerine bilgi verilen kişi ve kurumlar da bu maddede yazılı yasaklara uymak zorundadırlar.          Maliye Bakanlığı bilgilerin açıklanmasıyla ilgili usulleri belirlemeye yetkilidir.”     hükmüne yer verilmiştir.         Bu hükümden yararlanılarak bugünkü resmi gazetede yayınlanan tebliğle borçlu mükellefler ilan edilecektir.

Hangi Borçlu Mükellefler İlan Edilecek?

Vergi Borcu Olanlar İlan Edilecek. Tebliğe göre, her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler açıklanacaktır ve ilan edilecektir.     Açıklamada,    31/12/2016 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30/6/2017 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve nev’i itibarıyla Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 293) ile açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar ile 1/6/2016-31/5/2017 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatların dikkate alınacaktır.   Yani bu şekilde olan mükellefler ilan edilecektir.

Hangi Borçlar İlan Edilmeyecek?

Vergi Borcu Olanlar İlan Edilecek. Tebliğde aşağıdaki borçlar kapsam dışıdır:

a) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5 inci maddesi uyarınca Hazine Müsteşarlığı Belediye Uzlaşma Komisyonu Başkanlığına yaptıkları takas ve mahsuba ilişkin başvuruları kabul edilen, büyükşehir belediyeleri/belediyelerden ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin %50’sinden fazlası büyükşehir belediyelerine/belediyelere ait şirketlerden vadesi 31/12/2004 tarihi ve öncesine rastlayan,

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg