Vergi Alacağında Zamanaşımı

Vergi uygulamalarında zamanaşımı mahkemeler tarafından resen dikkate alınması gereken önemli bir konudur.[1] Vergi daireleri, zamanaşımına uğramış bir kamu alacağı için çeşitli nedenlerle mükelleflere bu konuda ödeme emri tebliğ edebilmektedirler.   Vergi ve ceza ihbarnameleri mükelleflere zamanında çeşitli gerekçelerle tebliği gerçekleştirilmediği halde ödeme emri mükelleflere bilinen bu adreslere tebliğ edilmektedir. Ortada önemli bir sorun bulunmaktadır. Bu da, zamanaşımına uğramış kamu alacakları için ödeme emri tebliğ edilerek tahsil edilmeye çalışılmaktadır.[2]

 

Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı Haşim Kılıç tarafından “Yargımızdaki iş yükü, zamanaşımındaki olumsuz sonuçlar gerçekten üzüntü verici hale gelmiştir” şeklinde beyanları basına yansımıştır” Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın Anadolu Üniversitesi ve Türkiye Adalet Akademisinin düzenlediği” AİHM ve Türkiye” konulu uluslar arası sempozyum da: “Yargıda zamanaşımının yol açtığı mağduriyetler üzüntü vericidir” şeklinde açıklamalarda bulunmuştur.[3]

 

Gayrimenkul sermaye iradını (kira geliri) elde ettiği varsayımı ile beyanname vermeyen mükellef adına dönem matrahının takdiri için takdir komisyonuna ilgili dönem kazancı matrah takdiri için sevk edilmiştir. Takdir komisyonunda dönem matrahını takdir edip vergi dairesine yollamış ve vergi dairesi de gerekli tarhiyatı yaparak mükellefe tebliğ etmiştir. Tarhiyat üzerine mükellef dava açarak anılan yılda gayrimenkul sermaye iradı elde etmediğine ve hatta 2000, 2001 ve 2002 yıllarına ilişkin gayrimenkul sermaye iradı bakımından beyanname vermeyeceğini 20.10.2004 tarihli dilekçe ile ilgili vergi dairesine bildirdiğini, verilen dilekçenin aksine tespitlerin mevcut olmadığı, 213 sayılı yasanın 27 ve 131. maddeleri dikkate alındığında mükellefin eşi nezdinde düzenlenen tutanağın vergilemeye esas olamayacağı, tanzimli bu tutanakta gayrimenkulun boş kaldığı sürelerin bulunmadığı, yer almadığı, takdir komisyonu kararının müstenidatının bulunmadığı ileri sürülerek kaldırılması talebi ile dava açılmaktadır.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg