Turist Rehberlerine Yapılacak Ödemeler

Ödemelerin belgelendirilmesi aşağıdaki şekilde gerçekleşecektir.

  • Gerçek Usulde Vergiye Tabi Olmayan (Vergiden Muaf) Serbest Meslek Erbabı: Rehberin, Vergi Usul Kanunu 155. maddesinde belirtilen kriterlerden en fazla birini sağlıyor olması gerekmektedir. Bu durumda rehbere yapılan ödeme gider pusulası ile belgelendirilecektir. Ödeme %20 oranında gelir vergisi kesintisine tabi olmaktadır. Gerçek usulde vergiye tabi olmayan serbest meslek erbabının vermiş olduğu hizmetler KDV’den istisnadır.
  • Gerçek Usulde Vergiye Tabi Serbest Meslek Erbabı: Bu kapsamda verilen hizmetlere ilişkin ödemeler serbest meslek makbuzu ile belgelendirilecektir. Ödeme %20 oranında gelir vergisi kesintisine ve %18 oranında KDV’ye tabi olacaktır.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.