Transfer Fiyatlandırmasında Uygulanan Ceza

5520 sayılı yeni KVK uyarınca ve ayrıca193 sayılı GVK’da transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtan teşebbüs sahibi veya kurumlara uygulanması gereken ceza hükümlerine özel olarak yer verilmiş bulunmaktadır. Bu durumda transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtan teşebbüs veya kurumlar hakkında 213 sayılı VUK’ca öngörülen genel ceza hükümlerinin uygulanması zorunludur. Zira, bu durum; 1 Seri Nolu Transfer Fiyatlandırması Genel Tebliğinin 8-Cezalar başlığında yer alan ve aşağıda yer verilen açıklamalarda da bu durumu göstermektedir.

“Teşebbüs sahibi ve kurumların, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunarak tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı yapmaları durumunda VUK’nun cezalara ilişkin hükümleri uygulanacaktır.

Tebliğ hükümlerine göre idareye ibraz etme zorunluluğu getirilen bilgi ve belgeleri tebliğde belirlenen sürelerde vermeyenler hakkında da VUK’nun cezalara ilişkin hükümlerinin uygulanacağı tabiidir.”

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.