Teşvik Belgesi Kapsamında Alınacak Makinaların KDV’si

3065 sayılı KDVK’nun 13/1-d md hükmüne göre yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere işbu belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri KDV’den istisna edilmiştir. Yine, 3065 sayılı KDVK’nun 16/1-a maddesinde ise, yurt içi teslimleri KDV’den istisna olan mal ve hizmetlerin ithalinin de KDV’den istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belgede yer alan mallardan makine ve teçhizat niteliği taşıyanların yurt içi teslimleri ile ithali KDV’den istisna bulunmaktadır. İstisna kapsamında, belge kapsamındaki makine ve teçhizatlar girmektedir.

Makine ve teçhizatlar 1 Sıra Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde, üretimde kullanılan her türlü makine ve cihazlar ile bunların eklentileri ve bu amaçla kullanılan taşıma gereçleri şeklinde tanımlanmıştır.(1)

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.