Temsilcilik Teşkilatı

TEMSİLCİLİK TEŞKİLATI

Temsilci: Derneği bulunduğu il ve ilçede temsil etmekle sorumlu kişidir.

Vergi Mükellefi Savunucuları: Derneğimizin Vergi Mükellefi Savunuculuğu eğitimlerini, seminerlerini almış ve sınavlarını başarılı ile bitirmiş olan kişilerdir.

VERSAV Gönülleri:Derneğin eğitimlerini başarı ile bitirmiş vergi ile ilgili konuları araştıran merak eden kişilerdir.

Üyeler:Derneğe fahri üye sıfatı ile üye olmuş müşavir(uzman) veya mükellef (vatandaş) kişilerdir.