Teminat İsteme Yazısına Dava Açılması

Danıştay 4. Dairesi
Tarih         : 15.10.2008
Esas No   : 2007/5821
Karar No  : 2008/3601

AATUHK Md. 9

TEMİNAT İSTEME YAZISINA DAVA AÇILMASI

Teminat istenmesini gerektiren haller aynı zamanda ihtiyati haczin nedenini oluşturmakta olup, teminat gösterilmemesi halinde hedef aldığı kişi ya da kişilerin varlıklarının ihtiyaten haczi yoluna gidilebileceğinden, bu kişilerin çıkarını etkileyen hukuki sonuçlar meydana getiren kesin ve yürütülmesi zorunlu idari işlem niteliği taşımaktadır.

İstemin Özeti: 2002 yılı işlemlerinin incelenmesi sırasında yapılan ilk hesaplamalara göre belirlenen miktar üzerinden 6183 sayılı Yasa’nın 9. maddesi uyarınca teminat istenmesine ilişkin yazı ile kurulan idari işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır.  Vergi Mahkemesi; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 14. maddesine göre dilekçelerin idari davaya konu kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmaması yönünden inceleneceği, aynı Kanunun 15. maddesinde ise, idari davaya konu kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olmaması halinde davanın reddedileceğinin belirtildiği, dosyanın incelenmesinden, dava konusu yazı ile teminat istendiği, bu haliyle yazının kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem olmadığı, dolayısıyla, dava konusu edilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. Davacı, teminat isteme işleminin kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem olduğunu ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir

Karar: 2002 yılı işlemlerinin incelenmesi sırasında yapılan ilk hesaplamalara göre belirlenen miktar üzerinden 6183 sayılı Yasa’nın 9. maddesi uyarınca teminat istenmesine ilişkin yazı ile kurulan işlemin iptali istemiyle açılan davayı ortada kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem olmadığı gerekçesiyle reddeden Mahkeme kararı davacı tarafından temyiz edilmiştir.

 

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg