Tecil Şartları “Vergiye Uyumlu Mükellefler İçin” Değişiyor

Vergisel ödevlerini düzenli yerine getiren ve vergilerini düzenli ödeyen Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin ödeyecek oldukları Gelir ve Kurumlar vergilerine %5 indirim hakkı tanınmıştır. Şimdide 7020 sayılı yasa ile 6183 Amme Alacakları Hakkında Yasaya ek 48/A maddesi gereğince vergiye uyumu yüksek olan mükelleflere zor duruma düştükleri zaman yerine getirmeleri gereken ödeme yükümlülüklerini kolaylaştıracak düzenleme yapıldı.

Öteden beri şartları uyan mükelleflerin tamamı TECİL yapabiliyorlardı.( 6183/ 48.madde ). Eklenen 48/A maddesine göre başvuruyu, sadece VERGİYE UYUMLU iyi niyetli mükellefler yapabilecek.

YASA MADDESİNİN KAPSAMI

213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren VERGİ, RESİM, HARÇ ve CEZALAR ile bu alacaklara bağlı GECİKME FAİZİ ve GECİKME ZAMMI borcu olanlar ve 5510 sayılı yasa kapsamında ödenecek olan PRİM ve CEZALAR için geçerli.

Tecil işlemi başvuru tarihinden önceki 1 yıl süresince ödenmemiş borçlar için geçerli. Tecil faiz oranı yüzde % 1 olacak.

Tecil şartlarına riayet edilmemesi nedeniyle muaccel olan amme alacağının tecili, talep edilmesi hâlinde en fazla iki defa geçerli sayılabilir. Tecil şarlarına riayet edilmemesi halinde tecil talep tarihinden itibaren 5 yıl geçmedikçe bu madde hükümlerinden yararlanılamıyor. Bu hükümden kasıt borcunu ödeme hüsnüniyet sahibi olanların yasadan faydalanması.

VERGİYE UYUMU YÜKSEK SAYILACAK LAR

1.En az 3 yıl süreyle gelir veya Kurumlar vergisi mükellefi olanlar,

2. Başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait vergi beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş olması (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.),

 

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg