Tasfiyesi Sona Eren Kurumlarda Vergi İncelemesi

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 134. maddesine göre vergi incelemesinden maksat, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak olup mezkûr Kanunun 135. maddesinde ise incelemeye yetkililer sayılmıştır. Aynı Yasanın 137. maddesinde ise Bu Kanuna veya diğer Kanunlara göre defter ve hesap tutmak, evrak ve vesikaları muhafaza ve ibraz etmek mecburiyetinde olan gerçek ve tüzelkişiler vergi incelemelerine tabidirler.” hükmü yer almaktadır. Anılan Kanunun 138. maddesinde ise inceleme zamanı düzenlenmiş olup söz konusu maddenin ikinci fıkrasına göre inceleme, neticesi alınmamış hesap dönemi de dâhil olmak üzere, tarh zamanaşımı süresi sonuna kadar her zaman yapılabilir. Vergi incelemelerinin esas itibariyle incelemeye tabi olanın işyerinde yapılacağı 213 sayılı Yasanın 139. maddesinde belirtilmiş olup anılan maddenin ikinci fıkrasında ise işyerinin müsait olmaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi zaruri sebeplerle incelemenin yerinde yapılması imkânsız olur veya mükellef ve vergi sorumluları isterlerse inceleme dairede yapılabilir, bu takdirde incelemeye tabi olanın lüzumlu defter ve vesikalarını daireye getirmesi kendisinden yazılı olarak istenilir.

 

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg