Tasfiye Olan Şirket Adına Vergi ve Ceza İhbarnamesi Düzenlenmesi

Danıştay 3. Dairesi
Tarih         : 03.11.2009
Esas No   : 2008/2109
Karar No  : 2009/3356

 

TASFİYE OLAN ŞİRKET ADINA VERGİ VE CEZA İHBARNAMESİ DÜZENLENMESİ

Tasfiyesi tamamlanarak ticaret sicilinden kaydı silinen tüzel kişiliği bulunmayan limited şirket adına vergi ve ceza ihbarnamesi düzenlenmesi hiç bir hukuksal sonuç doğurmayacağından, bu vergilemenin idari davaya konu edilmesine olanak olmadığı hk.

İstemin Özeti: Tasfiyesinin tamamlanması nedeniyle 29.07.2005 tarihinde ticaret sicilinden kaydı silinen limited şirketin 2004 takvim yılına ilişkin işlemleri, tasfiyenin tamamlanması ve kaydının silinmesinden sonra incelenerek adına re’sen salınan vergi ziyaı cezalı kurumlar vergisi, hesaplanan fon payı ve kesilen özel usulsüzlük cezasını; Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirketlerin tüzel kişiliklerinin ticaret sicilinden silinmesiyle sona ermesi nedeniyle, ticaret sicilinden kaydın silindiği 29.07.2005 tarihinden sonra borçlu kılınması mümkün olmayan münfesih şirket adına tarhiyat yapılamayacağı gerekçesiyle kaldıran Vergi Mahkemesi kararının; tarhiyatın yasaya uygun olduğu ileri sürülerek bozulması istenmiştir.

 

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg