Tasfiye ve İflas Aşamasında Olan Şirketlerde Vergi Dairesince Resen Terk

Anonim, limited ve kooperatifler gibi tüzel kişilikler ve diğer sermaye şirketlerinin tasfiyesiz vergi dairesi cephesindeki resen terk işlemleri 2012 yılı sonuna kadar önemli problem olarak karşımıza çıkmıştı. 2013 yılında yapılan düzenlemelerle yukarıdaki şirketlerin tasfiye ve iflas halinde olanlarda dahil olmak kaydıyla önemli ölçüde kolaylaştırılmış bulunmaktadır.[1]

Özellikle anonim ve limited şirketler yönünden geçmiş dönemlerdeki uygulamalar resen terk konusunda yeterli olmamıştır. 2004/13 sayılı uygulama iç genelgesi ile resen terk konusunda vergi daireleri geçmiş dönemde yeterli olmadığı gibi birçok gayrifaal şirketin vergi kaydı kapatılmamıştır. Bu nedenle de, gereksiz yere çalışmayan bir çok gayrifaal şirketlere özel usulsüzlük cezalı tarhiyatlar yapılmıştır.

Geldiğimiz aşamada Gelir İdaresinden yapılan açıklamaya göre 2004/13 sayılı uygulama iç genelgesi daha verimli bir şekilde uygulanabilmesi için 30.06.2013 tarihine kadar gayrifaal birçok şirket resen kapatılacaktır.[2]

Buna göre;

1) Tasfiye süreci devam etsin veya etmesin gayrifaal olduğu tespit edilen şirketler ile; tasfiye ilanlarının herhangi birinin yapılması koşulu ile bu şirketler resen terk işlemine tabi olacaklardır.

2) Yine, yukarıdaki şekilde durumları devam eden şirketlerin iflas aşamasında olmaları da yine vergi dairesi cephesinde resen terk işlemine tabi tutulacaktır.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

0262 606 05 41

üzerinden ulaşabilirsiniz veya

Online Mesaj Gönderebilirsiniz 

Hemen Mesaj Gönder

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönderebilirsiniz: https://m.me/versavorg Mükellef Kriz Hattı: 0262 606 05 41