Tarhiyat Öncesi Uzlaşmaya Varılan Ceza Hakkında Dava Açılamaz

Danıştay 9. Dairesi
Tarih         : 06.10.2010
Esas No   : 2009/2704
Karar No  : 2009/3429

VUK Ek Md. 11

TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMAYA VARILAN CEZA HAKKINDA DAVA AÇILAMAZ

Mükellef ile vergi dairesinin, vergi incelemesine dayanılarak tarh edilecek vergilerle kesilecek cezalarda uzlaşmaya varılması halinde tutanakla tespit edilen bu husus hakkında dava açılamaz.

İstemin Özeti: Davacı şirket adına bir kısım alış faturasının sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olduğu yolunda düzenlenen vergi inceleme raporuna dayanılarak bu faturalara ilişkin indirimlerin reddi suretiyle 2001/Mart-Temmuz, Eylül, Ekim ve Aralık dönemleri için tarh edilen vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi ile 2001 yılına ilişkin olarak kesilen özel usulsüzlük cezalarının terkini istemiyle açılan davayı kısmen kabul, kısmen reddeden Vergi Mahkemesi kararının özel usulsüzlük cezasına ilişkin hüküm fıkrasını onayan Danıştay Dokuzuncu Dairesinin kararının; dava konusu özel usulsüzlük cezası için davacı şirket tarafından tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunulduğu ve yapılan uzlaşma görüşmesi sonrasında uzlaşma sağlandığından davanın bu kısmı için işin esasına girilerek karar verilemeyeceği ileri sürülerek düzeltilmesi istenilmektedir.

 

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg