Talepte Bulunmadan İndirimli Ödeme

Talepte Bulunmadan İndirimli Ödeme , İlke olarak, ceza indiriminden yararlanmak isteyen mükellef ya da ceza sorumlusunun bu hususu, dava açma süresi içinde vergi dairesine bildirmesi gerekmektedir. Ancak durum böyle olmakla birlikte, hiçbir başvuruda bulunmaksızın, vergi aslı İle cezanın indirimden sonraki kısmını, süresi içinde ödeyenler de, indirimden yararlanırlar.

Nitekim, bu konuda Danıştay’a intikal eden bir uyuşmazlıkta, Danıştay tarafından bu doğrultuda karar verilmiş olup, özeti aşağıdaki gibidir:
“Vergi aslı ile indirimden sonraki ceza tutarının mükellef tarafından hesaplanarak dava açma süresi içinde ödenmiş bulunması durumunda; mükellefin bu konuda yazılı başvuruda bulunmadığından bahisle, cezada indirim müessesesinden yararlandırılmaması düşünülemez.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.