fbpx
Cumartesi, 15 Ağustos, 2020

Tahsil Zamanaşımı Nedir ?

Hemen Paylaş Destek Ol!

6183 sayılı AATUHK’ nun 102. maddesine göre, “Amme alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar.

Para cezalarına ait hususi kanunlarındaki zamanaşımı hükümleri mahfuzdur. Zamanaşımından sonra mükellefin rızaen yapacağı ödemeler kabul olunur.” hükmüne amirdir.

Tahsil zamanaşımına uğramış vergilerin tahsilatı yapılamaz.  Ödeme emirleri gönderilemez.

Tahsil zamanaşımına uğramış ödeme emirlerinin tebliğ edilmesi halinde, tahsil zamanaşımına uğradığı iddiasıyla ödeme emrine tebliğinden itibaren 15 gün içinde vergi davası açılması gerekir.

Tahsil zamanaşımına uğramış vergi ve cezalar ile ilgili hacizlerin uygulanması veya uygulanmaya devam edilmesi halinde, tahsil zamanaşımına uğradığı iddiasıyla haciz işlemlerine vergi davası açılması gerekir.

Takip edin:

Hemen Paylaş Destek Ol!

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönderebilirsiniz: https://m.me/versavorg Mükellef Kriz Hattı: 0262 606 05 41