Strateji Geliştirme Başkanlığı İşlemlerine Karşı Haklar

 

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ

 

İşlem türü

 

Vatandaşın Hakları

 

Hakkın Dayanağı

 

Müracaat Süresi

 

Müracaat Mercii

 

 

 

Kamu Zararlarının Tahsiline

 

Tebliğ tarihinden itibaren

 

Strateji Geliştirme

 

İtiraz Hakkı

İlişkin Usul ve Esaslar

7 gün içinde

Başkanlığı

Kamu

 

Hakkında Yönetmeliği

 

 

Zararlarının

 

Madde 10

 

 

Ödenmesinin

 

 

 

 

Talep Edilmesi

 

 

Taksit Talebi

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği Madde 16

 

Tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde

Strateji Geliştirme Başkanlığı