Şirketiniz Vergi İncelemesine mi Alındı?

Şirketinize resmi bir tebligat geldi. Zarfı teslim aldınız, endişe ve heyecan ile açtınız. Hiç beklemediğiniz “defter belge isteme” konulu bir yazı, yazıda bir ya da birkaç yıl ile ilgili şirketinizin incelemeye alındığı belirtiliyor ve ilgili defter belgeleri ibraz etmeniz isteniyor. “Ne yapmış olabiliriz ki?” “Neden biz?”  “Biri şikâyet mi etti acaba?” gibi soruları akıldan geçirip, ilk şoku atlattıktan sonra yazıda belirtilen telefonu arayıp, vergi müfettişine ulaştınız. İncelemeye başlama tutanağını imzalamak ve defter belge ibrazı için randevu aldınız. Belki de zorlu bir süreç başladı. Peki, bu süreç ve haklarınız hakkında bilginiz var mı?

a. Neden İncelemeye Alınmış Olabilirsiniz?

Vergi incelemesine alınmış olmanızın birçok sebebi olabilir. Aşağıda bu sebeplerin bir kaçı sayılmıştır.

– İhbar ve şikâyet,

– Vergi beyannameleri ve bildirimlerdeki risk analiz sonuçlarında çıkan tutarsızlıklar (Örneğinsektörünüzle uyumsuz mali veriler, ortaklardan alacaklar hesabında tutar var iken faiz geliri hesabında bakiye olmaması, vadesi geçmiş SGK prim borcu var iken beyannamede buna ilişkin KKEG tutarı bulunmaması gibi),

– Tedarikçileriniz hakkında sahte/yanıltıcı belge kullanma- düzenleme, adresinde bulunamama gibi olumsuz tespit ya da rapor bulunması,

– Sektörel inceleme,

– Özellikli konulara yönelik incelemeler (bölünme, devir, birleşme, istisna, indirimler gibi)

– Transfer fiyatlandırması yolu ile örtülü kazanç dağıtımına mahal verilecek faaliyetlerin icra edilmesi (yurt dışında ya da serbest bölgedeki ilişkili kişilerle alım-satım işlemi yapılması gibi).

– Diğer sebepler.

Yine Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının 2015 Yılı Faaliyet Raporunda, yürütülen vergi incelemelerinin temelde beş ana kaynaktan başlatıldığı belirtilmiştir.

Bunlar;

– Kurul bünyesinde oluşturulan VDK-RAMER tarafından, mükelleflere ait her türlü bilgi kullanılarak yapılan analiz ve mukayeseler neticesinde riskli görülen sektörler ve mükellefler nezdinde yürütülen incelemeler,

– İhbar ve şikâyetlere istinaden yürütülen incelemeler,

– Teftiş, soruşturma, inceleme ve denetimler sırasında yapılan tespitlere istinaden yürütülen incelemeler,

– Kamu kurum ve kuruluşlarından intikal eden ve doğrudan veya dolaylı olarak vergisel konuları içeren inceleme ve denetim raporları ile inceleme talepleri,

– Vergi Müfettişleri tarafından riskli olduğu düşünülen sektörlere yönelik düzenlenen Görüş ve Öneri Raporları uyarınca yapılan incelemeler olarak belirlenmiştir.

b. Vergi Müfettişi İle İlk Tanışma

Giderken vekâlet, imza sirküleri ve kaşeyi unutmayalım. Çünkü Müfettiş ile karşılıklı incelemeye başlama tutanağı imzalanacaktır.

Vergi incelemesine, incelemeye tabi olan nezdinde düzenlenecek “İncelemeye Başlama Tutanağı” ile başlanır. Düzenlenen tutanağın bir örneği tarafınıza teslim edilir. Tutanağın bir örneği vergi incelemesi yapmaya yetkili olanın bağlı bulunduğu inceleme ve denetim birimine, bir örneği ise mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir.

Bu aşamada incelemenin konusu, sebebi, inceleme tam mı, kısmi mi öğrenilir.

Vergi incelemesi yapanlar incelemeye tabi olana, bunun mevzuunu işe başlamadan evvel açık olarak izah ederler. İncelemeye başlanıldığı tarihten itibaren, tam inceleme yapılması halinde en fazla bir yıl, sınırlı inceleme yapılması halinde ise en fazla altı ay içinde incelemeleri bitirmeleri esastır. Bu süreler içinde incelemenin bitirilememesi halinde ek süre talep edilebilir. Bu talep vergi incelemesine yetkili olanların bağlı olduğu birim tarafından değerlendirilir ve altı ayı geçmemek üzere ek süre verilebilir.

c. Defter ve Belge İbrazı İçin Asgari Ne Kadar Süre Verilir?

Defter ve belgeleriniz yazılı olarak istenir ve tutanakla teslim alınır.  Yazıda, ibraz edilecek defter ve belgeler ile on beş günden az olmamak üzere ibraz süresine, ibraz yerine ve ibraz edilmemesi halinde uygulanacak müeyyidelere yer verilir.

d. İnceleme Nerede Yapılacak?

Vergi incelemeleri esas itibarıyla işyerinizde yapılır.

İş yerinizin müsait olmaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi zaruri sebeplerle incelemenin iş yerinde yapılması

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg