Şirketin Vergi Borcundan Dolayı Ortağın Konutuna Konulan Haczin İptal Kararı

Şirketin vergi borcundan dolayı ortağın konutuna konulan vergi dairesi  haczini iptal eden bir yargı kararı.  Limited şirketin vergi borcu dolayısıyla şirket ortağının sahibi olduğu mesken üzerine konulan haciz işlemi üzerine şirket ortağı tarafından bu haczin kaldırılması ile ilgili vergi mahkemesinde dava açılmıştır. Açılan dava üzerine vergi mahkemesi tarafından verilen kararda şirketin ortağı tarafından yapılan hisse devri gereğince 29/07/1998 tarihinden önceki borç dolayısıyla şirket ortağının şirketin sermaye hisseleri oranında şirketteki payına göre vergi borcundan  sorumlu olacaklarına karar verilmiştir.[1]

İncelenen olayda  davacı şirket ortağının limited şirketteki ortaklık payını 23/05/1997 tarihinde  devretmesi sonucunda şirketten  ayrıldığı tarih olan 23/05/1997 tarihinde  şirketten ayrıldığı açık olduğundan 29/07/1998 döneminden önce olan borçlarda ortaklar şirket borçlarının tamamından vazettikleri veya vazını taahhüt eyledikleri sermaye miktarında doğrudan doğruya veya anılan kanun hükümleri gereğince takibata tabi tutulmaları gerekmektedir.

29/07/1998 döneminden sonraki amme borçları için ise, sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu ve anılan kanun hükümleri gereğince takibe tutulmaları gerekmektedir.  Bu nedenle, limited şirket ortaklarının sorumlulukları konusunda aşağıda yer alan tarihlere göre hareket edilmesi gerekmektedir.

29/07/1998 öncesi dönem:

Bu tarihten önceki amme borcu dolayısıyla limited şirket ortakları, şirketteki  sermaye payları  oranına göre sorumlulukları sınırlıdır.  Örneğin, şirkette %10 payı bulunan bir ortağın şirket sermayesinin de  100.000 TL olduğunu kabul edelim. Şirketin amme borcu dolayısıyla %10 paylı bu ortağın sorumluluğu 10.000 TL kadar olacaktır. [2]

29/07/1998 sonrası dönem:

Limited şirketlerde şirket ortaklarının 6183 sayılı yasaya göre (Md.35) sorumlulukları  sermaye hisseleri oranında

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg