Şirketin Borcu Gerekçe Gösterilerek Ortağın Üzerindeki Haczin Durumu

6183 sayılı kanunun 62. maddesine göre, borçlu mükelleflerin menkul ve gayrimenkulleri üzerindeki konulmuş vergi hacizlerinin kaldırılması sırasında; vergi daireleri borçlu şirketin hem ilgili vergi dairesindeki borcunun ödenmesini ve hem de Türkiye çapında o şirketin başka vergi dairelerine borcunun olup olmadığını araştırmaktadırlar.[1]

Mal varlığı araştırması neticesinde sadece ilgili vergi dairesindeki amme borcunun ödenmesi  halinde borçlu mükellefin  konulmuş vergi hacizleri ilgili menkul veya gayrimenkuller üzerinden  kaldırılır. Buraya kadar anlatılan haciz kaldırma işlemleri de burada bulunmamaktadır. Ancak, şirket ortağının menkul ve gayrimenkuller üzerine konulmuş hacizlerin çözümü sırasında ise, bu kimsenin Türkiye çapında başka şirketlerde ortaklığının  bulunup bulunmadığı araştırılmaktadır. Bu araştırmalar neticesinde, ilgili kişinin başka şirketlerdeki ortaklığı nedeniyle payına düşen borcun bulunması halinde haczin kaldırılması sırasında bu borcun da sıfırlanması yani ödenilmesi istenilmektedir.

Örneğin, (x) şirketinin Gebze’de (A), (B), (C) vergi dairesine  aynı anda  farklı miktarlarda borcunun  olduğunu  varsayalım. Bu örnekte, (A) vergi dairesinin (x) şirketinin  ortağının kişisel gayrimenkulüne

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg